• Jeg vet ikke hva det blir et blir til neste valg, men jeg er ganske sikker på at det aldri mer blir Arbeiderpartiet.

**Mathilde Sæverhagen

Pensjonist

Sentrum

80

Fra Ap til Frp via Høyre**

— Jeg var en trofast Arbeiderparti-velger i flere tiår. Mine foreldre stemte Arbeiderpartiet. Det var også naturlig for meg da jeg fikk stemmerett.

— Men ved de siste valgene har både min mann og jeg stemt andre partier. Vi ble så frustrert og overgitte, Vi kjente jo ikke partiet igjen.

— Hva valgte du da?

— Først stemte jeg Høyre. Men heller ikke dette partiet innfridde mine forventninger. Og ved siste valg var det Fremskrittspartiet som fikk min stemme. Hva det blir til neste valg, vet jeg ikke. Men jeg er ganske sikker på at det aldri mer blir Arbeiderpartiet.

— Hva har skuffet deg mest?

— Jeg synes det er skammelig slik vi pensjonister blir behandlet. Levestandarden vår blir bare dårligere og dårligere. Så vidt jeg husker satt Arbeiderpartiet i regjering da denne utviklingen startet. Siden har ingen i partiet gjort noe for å bedre pensjonistenes kår.

— Jeg tror de tidligere lederne var mer til å stole på. Og vi likte Gro Harlem Brundtland, både mannen min og jeg. Hun var til å stole på. Da hun forsvant virker det mest som de som var satt til å styre har vært opptatt av å krangle med hverandre.