— Jeg mener Hordalandsbenken på Stortinget jobber bra. Både regjeringspartiene, Ap og Frp gjør en god jobb for Hordaland. Men jeg synes ikke SV har noen grunn til å ta opp dette. Ågot Valle og Audun Lysbakken er usynlige i dette arbeidet, sier Hansen til Bergens Tidende.

Hansen mener i tillegg påstanden fra Lysbakken er ubegrunnet fordi Lysbakken ikke sammenlikner resultatene for Hordaland med andre fylker.

Som eksempler på resultater arbeidet til Hordalandsbenken har gitt, nevner Hansen blant annet: forslag om 100 millioner kroner til kollektivtrafikken i Bergen, vinterbrøyting av Hardangervidden og at regionalt tollsted for de fire vestlandsfylkene legges til Bergen.