Opposisjonspartiene i Bergen er gjennomgående kritisk til byrådets budsjettforslag, som ble lagt frem tidligere i dag.

Se hele pressekonferansen her (artikkelen fortsetter under videobildet):

Det er spesielt den manglende økningen i sosialhjelpssatser som skaper harme blant partienes representanter. Byrådet får også kritikk får kutt i antall omsorgsplasser og dyrere kommunale tjenester.

— De som har minst får mindre å rutte med, er meldingen fra Aps bystyregruppe.

Les også: Dette blir dyrere

Ap: — Et grått budsjett

Arbeiderpartiet reagerer på at sosialhjelpssatsene ikke blir indeksregulert, noe de mener er et klart brudd på byrådets tiltredelseserklæring. Ap er også kritisk til at byrådet vil legge ned internatet ved Alrekstad skole og at omsorgsplasser kuttes.- Dette gjøres i en periode der det er ventet et sterkt økende behov for flere sykehjemsplasser, skriver Aps bystyregruppe i en pressemelding.

De reagerer også på at gebyrer og egenandeler øker mer enn den generelle prisstigningen, og at byrådet «nok en gang velger å skyve på investeringene til skole».

Frp: - Et stramt budsjett

Fremskrittspartiets Liv Røssland mener byrådet har lagt frem et meget stramt budsjett, som blant annet gir seg utsalg i «den formidable» økningen i egenandeler på hjemmetjenester.

— Det er mye i dette budsjettet som er smertefullt for de som er syke og de som har dårlig råd, sier Røssland.

Hun er spesielt kritisk til at byrådet foreslår å legge ned internatet ved Alrekstad skole.— Det er et dramatisk forslag for ungdommene det gjelder og deres familier. Det har vært stor politisk enighet om at dette er et viktig og faglig godt tilbud, og jeg kan vanskelig se hvilke alternative tilbud de skal få, sier Røssland.

Hun mener krisetiden preger prioriteringene for både skole og helse, mens kultursektoren har sluppet billigere unna. Samtidig mener Røssland at psykisk utviklingshemmede nå får det krafttaket som er lovet. Men:

— Byrådet går tøffe forhandlinger i møte, sier Røssland.

SV: - Svikter de fattigste

SVs bystyregruppe skriver i en pressemelding at de er dypt sjokkert over at «byrådet mener at psykisk utviklingshemmede skal stå i boligkø inn i evigheten».

I perioden 2007-2010 skulle det bygges 210 boliger for mennesker med utviklingshemming. Med budsjettet for 2010 vil det fortsatt mangle over hundre boliger, ifølge SV.

— Nå må psykisk utviklingshemmede i Bergen få samme rett til å bo i egen bolig som ellers i landet, skriver SV i pressemeldingen.

Partiet er også kritisk til kutt i antall omsorgsplasser, og liker heller ikke at sosialhjelpen fryses på 2009-nivå.

— Det er fullstendig bakvendt å legge ned til sammen 100 aldershjemsplasser. I krisetider sakker de fattigste og svakeste akterut, sier Oddny Miljeteig til bt.no.

Rødt: - Hjerterått

Også Rødt er kritisk til at byrådet ikke regulerer sosialhjelpssatsene.

— Å gjøre fattige til salderingspost er hjerterått. Satsene i Bergen er allerede om lag 2000 kroner under anbefalt norm, sier Torstein Dahle i en pressemelding.

I likhet med Ap og SV reagerer også Rødt på at byrådet kutter 50 aldershjemsplasser, i tillegg til de 50 som allerede er vedtatt. Dahle er også skuffet over at byrådet vil fjerne støtten til Tamilenes helseorganisasjon.Rødt mener mye av det som fremstår som ventede innsparinger er luft, og forventer nye kuttrunder i 2010. Ytterligere budsjettkommentarer vil partiet vente med:

— Det er et alvorlig demokratisk problem at budsjettforslaget er blitt så uforståelig at selv ikke jeg klarer å forstå tallene. Tallene i budsjettet er bare tull, og det er umulig å skaffe seg et bilde av hva budsjettet egentlig inneholder, sier Dahle til bt.no.

Venstre: - Et nullbudsjett

Venstres Hans-Carl Tveit mener byrådet har lagt frem et nullbudsjett uten særlige visjoner for fremtiden. I likhet med SV mener Venstre at det er for lite for sent til når det gjelder boliger til utviklingshemmede.

— Byrådet sliter med å finansiere det de har lovet de siste årene, og kommer blant annet med betydelige kutt i skole. De viderefører ikke planen om å øke lærertettheten, og det er vi veldig skuffet over, sier Tveit til bt.no.

Venstre reagerer også på manglende satsing for kollektivtrafikken, og mener byrådet løper fra ansvaret.

— De er utrolig passive i forhold til trafikken. De bruker bare én million på gang- og sykkelsti, og gjør ingenting for å stimulere folk til å reise kollektivt, sier Tveit.

Sp: — Må skjerpe seg

Sps Kjersti Toppe reagerer sterkt på at byrådet vil kutte 200.000 kroner til frukt og grønt i skolen.- Det er et smålig kutt. Hvis det betyr at de skal fjerne gratisordningen som regjeringen har innført, synes jeg det er ganske utrolig. De må skjerpe seg, sier Toppe.

Hun liker heller ikke at byrådet vil øke foreldrebetalingen for kulturskolen og SFO, og er i likhet med Ap kritisk til at gatelys på private veier skal slås av. Samtidig er hun fornøyd med at inneklimaet på skoler rustes opp, og positivt overrasket over fire nye stillinger til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

— PPT har vært en av sakene jeg har vært mest bekymret for. Nå kommer det noen millioner. Jeg frykter det er for lite, men det er bra at noe skjer, sier hun.

Utdanningsforbundet skuffet

  • Vi er svært skuffet over at byrådet foreslår ytterligere 21,6 millioner kroner i tilskudd til barnehager, skriver Utdanningsforbundet i Bergen i en pressemelding.

De mener signalene fra foreldre og ansatte, blant annet gjennom demonstrasjoner i november og desember i fjor, ikke tas på alvor, og forventer sterke reaksjoner også i år. Byrådet får ros for satsingen på PPT, men forbundet mener i likhet med Venstre at kommunen fortsatt bruker for lite penger på lærertetthet i skolen.

Si din mening om bybudsjettet.