Det mener Inge Nordhaug ved Regionalt ressurssenter om vold, traumer og sjølvmord i Vest (RVTS). Han leder avdelingen for familievold, og har overgrep mot barn som spesialfelt.

— Her er det svikt i alle ledd som skulle beskyttet ham, sier han.

- Glassklart overgrep

Etter å ha gått gjennom en del dokumenter fra barnevernets arkiv, er han klar på at barnevernet burde forstått at gutten var utsatt for overgrep mye tidligere.

  • Det han sier til førskolelæreren er så glassklart at det vanskelig kan sies klarere, sier Nordhaug, og viser til bekymringsmeldingen fra barnehagen.

Han viser også til barnehagens beskrivelse av guttens atferdsproblemer. Vurdert sammen mener han det ikke kan være tvil om at gutten ble utsatt for overgrep.

  • Her burde barnehagen allerede samme dag som de fikk vite om bekymringen ha gått inn og vurdert barnets situasjon og sikret ham mot nye overgrep. Barnevernet har plikt til å avverge videre overgrep. I slike tilfeller er akuttplassering i beredskapshjem et alternativ, sier han.

- Mangelfull oppfølging

  • Når ikke mor beskytter gutten, så er det barnevernets ansvar å gjøre det, sier han.

— Alle barn trenger voksne som beskytter og lager trygge rammer for dem. Mangel på denne grunnleggende foreldregjerningen skader barn mer enn noe annet.

Han peker også på mangelfull oppfølging i ettertid.

  • I denne saken er det som om gutten ikke har sagt det han har sagt. I brevene og rapportene blir det til seksualisert lek og aggressiv atferd. Kjernen forsvinner liksom i luften.

Nordhaug viser også til at Jonas i perioden med mishandling i hjemmet også «mistet» sin far: Mannen som trodde han var biologisk far for Jonas, trakk seg fra videre samvær med gutten da han fikk vite at han ikke var det. Da var Jonas fire år. Han mener at også dette trolig har hatt svært negativ virkning på gutten.

Taust hos barnevernet

Barnevernstjenesten i Jonas' hjemkommune vil ikke svare på spørsmål om sitt arbeid med Jonas, selv om han har opphevet taushetsplikten deres. De begrunner det med hensynet til andre involverte.

Heller ikke Jonas sin advokat, Ann Turid Bugge, vil kommentere saken.