Ulriken skolesenter gir et tilbud til elever som er innlagt ved Helse Bergen eller ungdom fra Bufetat. Saken skal opp i fylkesutvalget i dag. På bakgrunn av en hemmelig konsulentrapport, mener Hordaland fylkeskommune at de kan spare to millioner kroner på å legge Ulriken skolesenter under Nordahl Grieg videregående skole. Det protesterer de ansatte kraftig på.

— Hvis dette blir vedtatt får det to alvorlige konsekvenser. Det vil bety et svekket tilbud til elevene og en voldsom forverring av arbeidsvilkårene for de ansatte, sier tillitsvalgt Stig Schjerpen.

Lengre behandlingstid Han viser til at de fleste elvene i dag mottar et skoletilbud dagen etter at de kommer.

— Slik det er lagt opp til nå, skal ikke sykehuset eller Bufetat lenger kunne avtale skoletilbudet for ungdommene direkte med Ulriken skolesenter. I stedet skal det innføres et nytt byråkratisk ledd i prosessen. Det skal nå være Nordahl Grieg videregående skole som skal avgjøre hvordan og i hvilket omfang tilbudet skal gis, sier Schjerpen.

Schjerpen tror at innføringen av denne ”bestiller-utførermodellen” vil medføre betydelig lengre saksbehandlingstid, noe som svekker pasientenes rettigheter. Han mener også at modellen vil ødelegge samarbeidet som i dag fungerer godt mellom behandlere og lærere.

— Etter at den nye konsulenten fra Implement kom inn i bildet og fortalte oss at det var en alvorlig situasjon, fikk vi ikke vite hva som var galt. Tallmaterialet ble forsøkt hemmeligholdt og forslagene til tiltak ble ikke konkretisert, sier Schjerpen.

— Vi har aldri fått vite hva som er galt eller intensjonen med gjennomgangen. Vi har heller ikke fått se hele rapporten eller grunnlagstallene, sier Schjerpen.

I sakspapirene til fylkesutvalget står det blant annet: < >

2410 flere timer

Fylkeskommunen mener at lærerne ved Ulriken skolesenter har mulighet til å ha flere undervisningstimer enn de har i dag. I sakspapirene er det regnet ut at lærerne skal kunne ha 2410 flere undervisningstimer i året, noe som vil stå for store deler av innsparingene.

Dette er tall Schjerpen ikke er enig i.

— Vi har påpekt at elevtallet på sykehuset ikke er stabilt. Vi er lovpålagt å ta imot alle som har en opplæringsrett eller opplæringsplikt, og det varierer i perioder. Regnestykket krever også at vi aldri er syke og aldri går på kurs, og det er en matematisk umulighet, sier Schjerpen.

Utdanningsforbundet har også reagert i saken og skriver i et brev til blant annet fylkesutvalget: «Vi reagerer også på at det ikke er teke omsyn til rettbane til elevar og deira pårørende, og heller ikke kva konsekvenser ei slik omstilling vil innebære for arbeidsmiljøet til dei tilsette.>>

Opplæringsdirektør i fylkeskommunen, Svein Erik Fjeld, ønsket i går ikke å kommentere saken, med begrunnelsen at det når er opp til politikerne å avgjøre.