Onsdag kveld hadde flere familier kommet til Statoils pårørendesenter på Scandic-hotellet på Kokstad.

— Flere titalls mennesker har vært her i ettermiddag og kveld. De er redde, og informasjonsbehovet deres er enormt. Vi regner med at det vil komme folk hit gjennom hele natten, og enda flere i morgen, sier Janicke Hilland, direktør for fellesoperasjoner i Statoil.

Anbefaler alle å komme

Hun sier at det ikke bare

er pårørende familiemedlemmer av Statoil-ansatte i Algerie som har vært innom, men også venner og familie.

— Statoil anbefaler pårørende fra hele landet å komme hit. Det er her vi har beredskapen og kompetansentil å håndtere en slik situasjon på en best mulig måte, sier Hilland.

Hun sier at beredskapsorganisasjonen i Bergen får fortløpende informasjon direkte fra Algerie, som igjen blir gitt ut til de pårørende så fort som mulig.

I tillegg til prest, lege og psykologer, er pårørendesenteret også utstyrt med traumatologer.

— Vi har også spesialister som kan ta vare på skremte barn, sier Hilland.

- Det er vanskelig

Informasjonssjef Sissel Rinde i Statoil sier de pårørende opplever situasjonen som svært vanskelig.

— De har et stort informasjonsbehov, og det skal vi prøve å gi til dem, sier informasjonssjef Sissel Rinde i Statoil.

Hun vil ikke svare på hvor mange fra Hordaland som er tatt til fange av islamistene, men etter det bt.no kjenner til, skal minst fem av de 13 nordmennene som ble involvert i gisselaksjonene være fra Hordaland.— De som ønsker det, får også overnatte her, sier informasjonssjef Sissel Rinde.

Pårørende kan ringe Statoils pårørendetelefon på 800 83 003.

Helsedirektøren: Viktig med god informasjon

Det er få erfaringer med gisselsituasjoner som denne iNorge. Derfor samarbeider Statoil med Helsedirektoratet og Nasjonaltkunnskapssenter for vold og traumatisk stress om oppfølging av pårørende.

— Ien slik vanskelig situasjon er det avgjørende at pårørende fortløpende fårtroverdig informasjon, og at de slipper å orientere seg i et uoversiktlignyhetsbilde, sier helsedirektør Bjørn-Erik Guldvog.

— Barnsom er pårørende må få sannferdig og konkret informasjon av sine foreldre. Forbarna er det viktig med så normale rutiner som mulig, og at de får nok mat,søvn og dessuten frisoner fra situasjonen.

Helsedirektøren opplyser også at kriseapparatet i Statoilvil etablere best mulig kontakt med kriseteamene i kommunene, der pårørendebor.

— Detteer viktig for å gi oppfølging lokalt i tillegg til Statoils tilbud tilpårørende, sier Guldvog.

Helsedirektoratet varslet i går både Fylkesmannen iHordaland, Rogaland og Oslo, samt flere sykehus, deriblant Haukeland universitetssjukehus.

SAMLES I KVELD: Minst to familier er kommet til pårørendesenteret i kveld for å få informasjon og støtte.
Odd Mehus
TAR I MOT PÅRØRENDE: Statoil-direktør Janicke Hilland oppfordrer pårørende fra hele landet om å komme til Bergen for å få bistand og informasjon.
Odd Mehus