BT skrev lørdag at Ingmar Ljones ikke informerte rådet i Bergen kirkelige fellesråd (BKF) på møtet i desember. Dette var kort tid etter at Gunnar Wik sa opp stillingen sin i BKF på grunn av pengerot.

Fellesrådet i BKF har omtrent samme funksjon som et styre. Ljones er leder for dette rådet, som også består av blant andre lederne fra alle menighetsrådene i Bergen.

BT har fått vite fra to kilder at Fellesrådet fikk vite at tidligere kirkeverge, Gunnar Wik, sluttet fordi han hadde mistet motivasjon og ønsket å gjøre noe annet.

Les også: Jeg skal være den første til å betale

– Svært viktig med åpenhet På spørsmål om hvorfor rådet ikke fikk den virkelige grunnen, svarte Ljones dette i BT lørdag:

– Vi drøftet i flere runder om det var naturlig å informere om hvorfor han sluttet. Vi hadde også kontakt med en jurist, og kom – i forståelse med Gunnar – frem til at det ikke var grunn til å informere de andre. Juristen mente det var full dekning for å håndtere saken slik vi gjorde, sier han

NHH-professor Trond Bjørnenak er uenig.

– Et styre opptrer som et kollegium. Det er svært uheldig dersom styret er blitt feilinformert. Spesielt i offentlige organisasjoner er det viktig med åpenhet. Det riktige vil være å informere styret og så ta en diskusjon der om hva man bør gjøre.

– Det blir helt feil Ljones fikk ifølge administrasjon tilgang til alle detaljer og bilag fra 2006 til 2008, blant annet den dokumentasjon som BT har omtalt de siste dagene.

Ljones sa imidlertid i lørdagsavisen at han ikke var kjent med detaljene.

– Vi fikk alle papirer og underlag, som vi sendte videre til revisjonen. Da revisor la frem oversikt over hva han ikke rettsmessig skulle ha, tok vi utgangspunkt i det. For meg å gå gjennom regneskapet ville vært å overkjøre revisoren. Han har ikke nevnt et ord om dette for meg, sa han.

Professor Bjørnenak stusser over begrunnelsen.

– Det blir helt feil. En styreleder skal aldri bekymre seg for om han overkjører revisor. De to har helt ulike roller i en slik sak.

Krever mer gransking Bjørnenak peker på at styreleder har et særskilt ansvar for å sikre at en organisasjon har kontrollrutiner og at daglig leder holder seg innenfor de fullmakter han har.

– Normalt vil det være styreleder som kontrollerer og godkjenner daglig leders pengeforbruk i denne typen organisasjoner.

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på pengerotet til Wik, ble det innført en ordning der Wik måtte gå til Ljones for å få godkjenning. Han skal ha blitt avvist flere ganger.

Ljones har avgrenset gjennomgangen av pengebruken til de siste tre årene. Nadine Humblen, tillitsvalgt for 85 LO-organiserte medlemmer i BKF, har tatt til orde for en omfattende gransking av kirkevergens pengebruk.

Hun mener at granskingen må gå helt tilbake til 1996 da Wik ble ansatt som kirkeverge.

– Vi skal møte tillitsvalgte på mandag. Vi bidrar svært gjerne til en gransking, sier økonomisjef i BKF, Ove-Christian Fredriksen.

Tor Høvik