• Dersom Grete Knudsen har hatt oppdrag for en interessent, og ikke varslet om dette da hun tok saken opp i sentralstyret, er dette svært ubetenksomt, sier leder for Norske Informasjonsrådgivere, Lars Erik Grønntun.

GUNNAR WIEDERSTRØM

— Det sier seg selv at aktsomhetskravet må være høyere når du sitter i en posisjon som tillitsvalgt politiker og engasjerer deg i en sak som du også er engasjert i profesjonelt. Det er god bransjeskikk å redegjøre for et slikt engasjement på forhånd, sier Grønntun.

Han presiserer at han uttaler seg på bakgrunn av Bergens Tidendes omtale av Grete Knudsens ulike roller da Aps sentralstyre behandlet saken om utvidelse av fregattdokken på Haakonsvern. Til tross for at et samlet Hordaland Arberiderparti har kjempet for å utvide dokken, argumenterte Grete Knudsen i partiets sentralstyre mot planene. Samtidig har hun oppdrag for Mjellem & Karlsen-eier Carl Fredrik Seim, som risikerer å miste oppdrag dersom dokken blir bygget.

Mistanken er problematisk

— I et slikt verv må man kunne være trygg på at den tillitsvalgte ikke er styrt av eksterne interesser. Det burde være åpenbart. Og de som jobber med myndighetskontakt, som er en egen disiplin innen for bransjen, må forholde seg ekstremt ryddig. Bare at man kan mistenkes for å sitte på begge sider av bordet, er problematisk.

Grønntun har selv bakgrunn fra Fremskrittspartiet. Han sier det ikke er ulovlig å være informasjonsrådgiver og samtidig ha et tillitsverv.

— De fleste ledende kommunikasjonsrådgivere har hatt eller har en politisk posisjon. Det er den politiske bakgrunnen som gir mye av kompetansen. Men med tillitsverv følger det som kan oppfattes å være en sammenblanding av roller. Da kan man havne i situasjoner som gir grunn til mistanke. Det kan virke som om Grete Knudsen ikke har vært tilstrekkelig oppmerksom på dette.

Trenger politikere

Grønntun sier tidligere politikere, både på Stortinget og i regjeringen er attraktive som kommunikasjonsrådgivere.

— Politikere med god politisk kompetanse, gode nettverk og god politisk oversikt er etterspurt. Og slik kompetanse får man ved å jobbe i politikken, ikke ved å studere statsvitenskap. God og bred politisk erfaring både i den formelle og den uformelle delen av politikken er mest attraktivt. De kjenner systemet, de vet hvordan de formelle og uformelle politiske prosessene virker, og de kan det politiske spillet.

Men det er ikke nok med politisk kompetanse. Man må ha analytiske egenskaper, og se en sak fra næringslivets synsvinkel og oppdragsgivers ståsted.

— Ikke alle politikere har denne evnen.

Grønntun mener den norske informasjonsbransjen er ryddig. Det er få skandaler, og bruddene på det etiske retningslinjene er få.

Bare en gang har organisasjonen ekskludert et medlem. Det skjedde i september fjor da bergenske Kommuniké ble ekskludert etter sin befatning med Kværner-saken.

LITE SMART: Grete Knudsen Nå mener lederen for Norske Informasjonsrådgivere at Grete Knudsen har opptrådt uklokt i sentralstyrets behandling av bygging av ny fregattdokk på Haakonsvern.
Foto: Rune Sævig