• Retten slår fast at vår handlemåte var korrekt. Det er svært tilfredsstillende, sier informasjonssjef i Fjord Line, Atle Kvamme.

— Vi har hele tiden vært av den oppfatning at personer som setter vår tillit i fare, ikke kan jobbe for oss. Dommen fastslår at vår praksis er korrekt, og vi vil fortsette med den, sier Kvamme.

Han legger ikke vekt på at dommen ble avsagt med dissens.

— Dommen er helt klar, og saksøkerne har blitt tilsidesatt på alle punkter.