I løpet av fjorten dager er det beslaglagt to store krokgarn på vestsiden av Turøy i Fjell kommune.

Det ene garnet var 75 meter langt. I dette sto det en villaks på fire kilo, ifølge konsulent Terje Haugland i Statens Naturoppsyn.

— Da jeg kom frem, var det en liten båt som lå ved garnet. De stakk av da jeg kom, forteller Haugland.

I natt ble det beslaglagt et nytt ulovlig garn, på nøyaktig samme sted. Dette garnet var 130 meter langt.

— Dettte er beklagelig. Det er svært skadelig å fiske med krokgarn på denne tiden. Det går utover den lille stammen av villaks som er på vei til elvene i fylket, Haugland.

Han vil nå anmelde forholdet.

— De skyldige kan vente seg bøter på rundt titusen kroner, sier Haugland.