• Dersom en pasient opplever noe slikt, så beklager vi det. Jeg vil også understreke at det er svært sjelden at slike ting skjer, sier informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

— Hvorfor gjorde ikke ledelsen noe for at saken skulle bli anmeldt?

— Det kan jeg ikke uttale meg om. Vi er heller ikke formell part i saken, derfor sitter vi ikke med alle detaljer om den.

— Hvorfor informerte ikke ledelsen ved Sandviken sykehus Fylkeslegen om dette?

— Pleieren som er anmeldt er ikke utdannet helsepersonell. Derfor var det ikke aktuelt å vurdere å ta fra ham en autorisasjon. Etter det jeg har forstått kan det være årsaken til at Fylkeslegen ikke ble orientere.

— Har ikke Fylkeslegen tilsyn med hele virksomheten og derfor ville hatt interesse av å bli orientert?

— Mulig det. Men det ble altså ikke gjort denne gangen. Dersom vi ikke har gjort det som forventes av oss i en slik situasjon, kan vi ikke annet enn beklage det, sier Høgli.

Hvorfor ikke ledelsen ved sykehuset kommenterer saken selv, begrunner Høgli med at de ikke var tilgjengelig mandag kveld.