Det nesten fullsatte passasjerflyet av typen Boeing 737 hadde akkurat tatt av fra Flesland og var på stigende kurs mot Trondheim, da TCAS-systemet utløste seg etter at flyet kom for nær et småfly. Flyet til SAS Braathens gjorde derfor en rask nedstigning for å unngå en mulig kollisjon i luften.

Gransking i gang – Slikt skal selvsagt ikke skje i luften. Men farlig er det vanligvis ikke. Dessuten skjer dette svært sjelden. De få gangene TCAS-systemet blir utløst i Norge, skjer det gjerne i luftrommet over Gardermoen, der flytettheten er størst. Det er svært sjelden vi opplever dette i bergensområdet, sier flykaptein og flyinstruktør Terje Østvold til bt.no.

Avinor startet i dag granskningen av episoden etter at flyplassledelsen på Flesland rutinemessig bad om det. Lufthavnsjefen på Flesland, Dag Aksnes, sier til bt.no at episoden over Askøy bekrefter at sikkerhetssystemet virket som det skal.

– De episodene vi har hatt på Flesland viser nettopp det. Selv om vi på kort tid har hatt fire nødlandinger på grunn såkalte nesehjul-situasjoner, er sikkerheten høy. Et par av disse flyene skulle heller ikke lande på Flesland, men ble dirigert hit, nettopp på grunn av det høye sikkerhetsnivået, sier Aksnes.

Alvorlig episode Sjefen for Avinors flytårn på norske flyplasser, Per Harald Pedersen, sier at det vil ta lang tid å få klarlagt hva som egentlig skjedde i luften over Askøy ved 13-tiden 2. pinsedag. Han vil ikke spekulere om hvorvidt situasjonen var farlig, og om det forelå reell kollisjonsfare mellom flyene. Småflyet var av typen PA31 og hjemmehørende på Torp ved Sandefjord. Pedersen bekrefter at det var på fotooppdrag i Bergensområdet.

– Var det fare for kollisjon i luften?

– Jeg vil ikke bruke et slikt uttrykk. Jeg vil kalle dette en alvorlig episode. Utover det må vi avvente granskningsrapporten, sier Pedersen.

SAS