Dyveke Henschien og Anita Pryme får henholdsvis 30.000 kroner og 10.000 kroner i oppreisning fra Storm Weather Center.

Det ble klart da Bergen tingrett i går avsa sin dom i arbeidsrettssaken de to værdamene anla mot TV 2-eide Storm Weather Center.

— Jeg er glad for at Storm er dømt, sier Dyveke Henschien til BT.

Hun vil se nærmere på dommen og snakke med sin advokat før hun kommenterer mer.

— En eventuell anke får vi komme tilbake til, sier hun.

For selv om hun og Pryme får erstatning, har likevel Storm vunnet på de viktigste punktene.

- Innfører reality-konsept

Hennes og Prymes advokat, Marius Reikerås, vet allerede hva han vil.

— Det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke den delen av dommen som går på oppsigelsesvernet. Retten aksepterer at arbeidsgiver kan innføre reality-konsepter ved å la ansatte konkurrere om jobbene og så sparke dem som ikke når opp. Hvis den dommen blir stående, er det en dreining i forhold til hva arbeidsmiljøloven er ment å beskytte, sier han.

Han er også kritisk til at retten ikke har tatt stilling til at Dyveke Henschien fikk helt andre arbeidsoppgaver da hun kom tilbake etter fødselspermisjonen i juni 2002 enn det hun hadde før permisjonen.

— Vil motpartens høye saksomkostninger gjøre det vanskeligere å anke?

— Dette har vært kostbart for Storm. Det må vi ta med i vurderingen. Men vi er opptatt av de prinsipielle sidene. Jeg vil karakterisere denne dommen som et nederlag for alle arbeidstakere, selv om vi juridisk sett har vunnet siden vi har fått erstatning, sier han.

Psykisk belastning

Rettens begrunnelse for å gi erstatning er at værpresentatørene sommeren 2002 trodde de var ansatt på midlertidige kontrakter uten oppsigelsesvern, noe som var en psykisk belastning for Henschien og Pryme. Det var den sommeren de syv presentatørene i Storm skulle overbevise Storm- og TV 2-ledelsen om at det var nettopp dem det skulle satses på.

«I forhold til begge saksøkerne finner rettens flertall at det presset de har følt i form av usikkerhet med hensyn til hva som ville skje med de presentatørene som ikke ble valgt som hovedprofiler, er blitt forsterket som følge av at de sommeren 2002 var tilsatt på midlertidige arbeidskontrakter uten oppsigelsesvern.», står det i dommen.

Det var Henschien som hadde utgifter til advokat i prosessen med å få Storm til å forstå at kontraktene de ansatte hadde var ulovlige. Det er derfor hun får høyere erstatning enn Pryme.

Men siden ledelsen i Storm nokså raskt etter at forholdet var blitt kjent for dem erkjente at kontraktene var ulovlige, og tilbød de ansatte faste kontrakter, blir oppreisningen til begge to så pass liten.

Ble aldri oppsagt

Saksøkerne tapte saken på de viktigste punktene. Retten mener nemlig at de ikke ble usaklig oppsagt. Faktisk mener retten de ikke ble oppsagt i det hele tatt, men at de sluttet frivillig. Dette mener retten til tross for at de fikk beskjed om at de midlertidige kontraktene ikke ville bli forlenget fra 30. september 2002.

Begrunnelsen for det er at midlertidighetsklausulen i kontraktene ikke var lovlig. Derfor var heller ikke varselet om at kontraktene ikke ville bli forlenget gyldig. Ergo ingen oppsigelse.

Retten mener også at verken Henschien eller Pryme hadde krav på et visst antall kveldssendinger i måneden. I kontraktene står det ingenting om hvor mye de skal jobbe.

Retten mener Storm heller ikke har begått vesentlig kontraktsbrudd mot Henschien og Pryme ved å ha alvorlige negative sider med arbeidsmiljøet. Med andre ord: Storm har ikke mobbet dem bort fra arbeidsplassen.

Får ikke betalt

Siden saken er, som retten skriver, dels tapt, dels vunnet, må partene bære sine egne saksomkostninger.

Det vil si at rettssaken har kostet Storm 446.000 i advokathonorar kroner pluss erstatningssummen. Værdamene betaler ingenting, siden deres advokat Marius Reikerås i denne saken bare vil kreve honorar hvis værdamene får medhold i at Storm skal dekke begge parters saksomkostninger.

KRITISK TIL DOMMEN: - Det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke den delen av dommen som går på oppsigelsesvernet, sier advokat Marius Reikerås, som representerer Dyveke Henschien (t.v.) og Anita Pryme.<br/> ARKIVFOTO: ARNE NILSEN