– Retten har lagt til grunn den maksimalt mest ugunstige fremstilling av hvordan sammenstøtet skjedde. Uten at noen har sett vraket, legger retten til grunn forklaringene fra fiskere i panikk om hvordan kollisjonen faktisk forløp. Dette til tross for at skadene på Bow Eagle på ingen måte underbygger dette, sier Dyngeland.

Han viser til at fiskerne forklarer at «Bow Eagle» traff «Cistude» i rett vinkel midtskips. Zape forklarer derimot at båtene traff hverandre på skrå.

— Det underbygger en oppfatning av et mindre alvorlig sammenstøt, sier han.

— Hva synes du om straffeutmålingen?

— Jeg er svært overrasket. Retten har Det er ikke ofte retten legger seg i aller øverste sjikt av strafferammen, sier han. Rammen etter denne paragrafen er seks års fengsel.

— Den største svakheten i straffeutmålingen er at det virker som om retten ser bort fra at Zape ikke hadde skyld i selve sammenstøtet, sier han, og viser til at retten legger stor vekt på konsekvensene for alle de omkomne og etterlatte i dommen. Dyngeland mener at dette virker inn på straffeutmålingen.

— Dersom Zape hadde snudd skipet, kunne han kanskje reddet en av de fire omkomne, sier han. To av de omkomne fiskerne døde like etter kollisjonen. En tredje omkom ca. 15-20 minutter etter sammenstøtet, mens den siste omkomne greide seg i fire-fem timer.