• Fotograferingen er en veldig beklagelig sak. Det skulle aldri ha skjedd, sier Stuart Quivey, daglig leder i Koba Christensen.

Han bekrefter at ledelsen i begravelsesbyrået ikke avskjediget sjåføren.

— Dette var en veldig dyktig og betrodd ansatt som hadde jobbet her i flere år. Vi innkalte til et langt møte samme kveld og konfronterte ham med saken. Han beklaget det som hadde skjedd, og forsikret oss om at bildene var slettet. Vi gjorde det klart at dette var helt uakseptabelt, sier Quivey.

Fotografen fikk en formell advarsel, men ledelsen mente en oppsigelse ville være urettmessig. Byrået varsler verken politiet eller Gades. De stolte på at bildene var slettet.

Mannen sluttet først hos Koba Christensen i vinter. Da hadde flere sjåfører klaget på oppførselen hans.

— Andre ansatte sa at de hadde problemer med å jobbe med ham på grunn av det du referer til som avvikende atferd. Opplysningene vi fikk var så alvorlige at vi måtte avslutte arbeidsforholdet.

- Bedre enn forskriftene

Stuart Quivey mener at Koba Christensen har klare instrukser for politikjøringen. Årsaken til at Arbeidstilsynet har reagert, er ifølge Quivey at rutinene ikke har vært godt nok dokumentert.

— Likevel har vi gjort noen endringer for å tilfredsstille kravene enda bedre.

Quivey mener at byrået oppfyller alle krav som stilles i forskrifter fra Statens Helsetilsyn. På flere områder, blant annen innen hygiene, har de bedre rutiner enn forskriftene krever, mener han. De har ikke tilbudt de ansatte vaksiner, fordi dette ikke er påkrevd, bare anbefalt.

— Det er galt at de ansatte ikke har smittevernutstyr. De har blant annet vernedrakter, fotposer, hårnett og engangshansker. Dessuten har de desinfiserende væske i bilen.

- Takket nei til psykolog

Ifølge byrålederen har sjåførene fått god opplæring, men vil nå lage et enda bedre opplegg.

— De har fått både teoretisk og praktisk opplæring ved at de kjører med erfarne medarbeidere.

Quivey mener at utstyret deres er godt nok. Båren de ansatte har reagert på, ble byttet ut før de ble kontaktet av Arbeidstilsynet. Han hevder at de ansatte har takket nei til psykologhjelp.

— Vi har på tross av dette formalisert et system for kollegastøtte.

Han forstår ikke at ansatte har opplevd press om å selge inn byrået overfor pårørende. Noen bonusordning avviser han at har eksistert.