— Det er absolutt ikke vanlig med så lang ventetid på et slikt inngrep, og jeg har forståelse for pasientens frustrasjon, sier Liavaag. Inngrepet består i lage en ny trommehinne på pasienten, og betegnes som en forholdsvis enkel operasjon.

Pasientene som kalles inn til inngrepet nå, har ifølge Liavaag stått på venteliste siden 1996-1997.

— Men barn og personer med infeksjoner blir behandlet enda raskere, hevder Liavaag.

Han tror det skyldes en feil at ventetiden i dette tilfellet er blitt ekstremt lang.

— Vi har hatt en opprydning i ventelistene våre, og jeg ser ikke bort fra at pasienten kan ha falt ut av listen da.

Det er i så fall svært beklagelig, sier Liavaag til BT.

Den konstituerte overlegen synes det er trist at Berny Gudmundsen takket nei til undersøkelsen i desember.

— Sannsynligvis var det en pre-operasjonell undersøkelse, og hun ville da trolig blitt lagt inn til operasjon kort tid etter, sier Liavaag.