— Jeg vil ikke si at færre innsatte eller flere ansatte ville ført til at vi hadde avverget disse tragiske hendelsene, men situasjonen i Bergen fengsel med stadig flere innsatte med komplisert psykisk helse er et stort problem, sier regionsjef Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest.

— Situasjonen i Bergen fengsel har vært svært alvorlig i hele år. Den er ikke blitt mindre bekymringsfull etter den siste tragiske hendelsen, legger han til.

Samlet til krisemøte

I går var Våge i krisemøte med ledelsen i fengselet. Her ble rutiner gjennomgått. Så langt kan verken Våge eller fengselsdirektør Ketil Evjen se at noe kritikkverdig har funnet sted.

— Alle rutiner virker å være fulgt, men hendelsen i seg selv tilsier at vi må se på rutinene på nytt, sier Våge.

Møte konkluderte med at det omgående skal settes inn flere ressurser for å ta hånd om de mest utsatte fangene. Fra og med i natt var bemanningen på avdeling A vest økt. Fra neste uke vil det også være flere på jobb på dagtid.

— Vi har fått en ekstratildeling på to millioner kroner. Dette er penger som var øremerket dublering. De vil nå i hovedsak bli brukt til økt bemanning, sier Våge.

— Hvorfor ble ikke dette gjort etter det første selvmordet?

— Det ble iverksatt en del tiltak også da. Nå gjør vi ytterligere grep, svarer Våge.

Verre enn tidligere

Han har selv flere år bak seg som direktør i fengselet. Våge mener situasjonen er langt vanskeligere nå, enn da han selv var sjef.

— Bergen fengsel har tatt på seg mange tunge oppgaver og tatt imot over 20 flere innsatte i år. Hele organisasjonen, inkludert de innsatte, merker at fengslet går på høygir. De to tragiske hendelsene er en tankevekker, sier Våge.

I går sørget han for at Justisdepartementet på toppnivå ble informert om det siste selvmordet. Dette kom på toppen av en grundig orientering som justisministeren fikk dagen i forveien.

— Jeg tror alle parter ser at noe må gjøre, sier Våge.

— Vi har også et ansvar for å ivareta de som jobber i fengselet. Selv om man blir vant til mye i en slik jobb, er det menneskelig å reagere når noe så tragisk som selvmord skjer, sier regionsjefen.

En tung dag

Fengselsdirektør Ketil Evjen forteller om en tung dag på jobb i går.

— Klart dette går inn på oss. Vi skal ikke tillate at mennesker tar livet sitt. Derfor går vi gjennom alt av rutiner for å se om det er noe vi kan gjøre bedre, sier han.

— Mannen som nå tok livet av seg har en lang psykiatrisk historie. Hvilke tilbud gir dere til slike innsatte?

— Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men vi har en løpende vurdering av alle innsatte. Generelt kan jeg si at vi tilbyr alt fra 24 timers overvåking til sporadisk kontakt med innsatte som har problemer, sier Evjen.

— Er det blitt vanskeligere å få psykiske syke mennesker innlagt på sykehus?

— Jeg synes vi har en god dialog med helsevesenet, og opplever ikke at det er blitt vanskeligere. Jeg mener også at vi gir et godt helsetilbud her i fengselet, sier Evjen.

BEKYMRET: - Situasjonen i Bergen fengsel med stadig flere innsatte med komplisert psykisk helse er et stort problem, sier regionsjef Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest. <p/> ARKIVFOTO: ODD MEHUS