Ved å droppe skinnegangen og bruke bybanetraseen til buss får Bergen en raskere og mer fleksibel kollektivtrafikk, enn om reisen mellom Nesttun og sentrum skal gå i trikk, mener den pensjonerte matematikk— og fysikklæreren Gunnar Angerman Opheim.

— Det er riktig å bygge en bybanetrasé. Men bybanetilhengerne er så opphengt i skinnene at det blokkerer for tanken på alternative løsninger, mener han.

Direktebuss

Angerman Opheim vil bygge bybanetraseen fra Nesttun til sentrum som en tofelts vei, som i utgangspunktet skal være forbeholdt busser.

Etter sine nattlige beregninger har han kommet til at det en rekke fordeler med buss i forhold til å legge skinner i traseen.

  • Billigere. Sparer kostnadene til skinnelegging og til innkjøp og vedlikehold av trikker.
  • Enklere. Busser kan kjøre busstraseen hele veien inn og ut av sentrum. Passasjerene som kommer med buss til Nesttun og andre steder i traseen, slipper å skifte mellom buss og bane, slik det er meningen de skal med skinnegående trafikk.
  • Raskere. Busslommer på holdeplassene gjør det mulig å slippe frem direktebusser i traseen. Med trikk blir det stopp på alle stasjoner og ingen direktetrafikk mellom Nesttun og sentrum.
  • Bedre utnyttelse. Når bussene går raskere kan de utnyttes bedre og frakte flere passasjerer enn i dag.
  • Fleksibelt. En skinnegående trase kan bare brukes av trikken. En busstrasé kan brukes av brannbiler og ambulanser i en krisesituasjon, og kan eventuelt også åpnes opp for drosjetrafikk.

Ikke plass til alle

Angerman Opheim vil fylle busstraseen opp med så mange busser som mulig, uten at det går ut over flyten i trafikken, og fortsatt opprettholde andre bussruter på det vanlige veinettet.

Prosjektleder Lars Chr. Stendal ved Bybanekontoret mener trafikken sørfra og inn og ut av Bergen etter hvert vil bli så stor at traseen ikke vil klare å svelge unna alle bussene.

Selv om bussene slipper kryssende trafikk og har veien for seg selv blir det problemer å holde flyten dersom det blir særlig mer enn 30 busser i timen en vei, sier Stendal. Så mange busser går det allerede mellom Nesttun og sentrum i dag.

FORTSATT BUSS: Gunnar Angerman Opheim vil ha bybanetrasé for bussene og vil droppe skinner mellom Nesttun og Telegrafbygningen i Bergen sentrum.<br/>Foto: VEGAR VALDE