• Bergen kommer veldig godt ut i langtidsplanen for Forsvaret, mener Terje Ohnstad, gruppeleder for Ap i bystyret.

Ohnstad er blant dem som har drevet lobbyvirksomhet overfor forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Argumentene synes å ha nådd fram:

  • Befalsskolen for Sjøforsvaret flyttes til Bergen.
  • Rekruttutdanningen flyttes til Bergen, og KNM Harald Hårfagre (Madla) blir lagt ned.Sammen med blant annet ny tørrdokk og base for de omstridte MTB-båtene på Haakonsvern, betyr dette økt forsvarsaktivitet i Bergen.

– Vi er veldig happy. Dette styrker Bergen som marineby og Haakonsvern som Sjøforsvarets hovedkontor, noe som er viktig med tanke på all kompetansen som finnes der, sier Ohnstad, som legger til at den lokale industrien også kan vente seg flere oppdrag.

Mer til drift

Langtidsplanen ble lagt fram fredag. Planen beskriver regjeringens hovedprioriteringer for Forsvaret i perioden 2009 til 2012.

Et hovedtrekk er at mer penger skal gå til drift, mindre til investeringer. Investeringsnivået reduseres med 1,6 milliarder kroner i gjennomsnitt per år fram til 2012. Samtidig går regjeringen inn for å styrke forsvarsbudsjettet med 800 millioner kroner, en økning på 2,5 prosent fra inneværende år.

Regjeringen anbefaler å styrke Forsvaret både i kommende fireårsperiode og deretter.

– Dette er en plan for oppbygging av Forsvaret, ikke for nedbygging, uttaler Anne-Grete Strøm-Erichsen, ifølge NTB.

Sjøforsvaret prioritert

I langtidsproposisjonen gjentar regjeringen sin forsikring om at nordområdene skal prioriteres.

– Det er først og fremst utfordringer og oppgaver i egne nærområder som vil bli tillagt størst vekt i utviklingen av Forsvaret den kommende langtidsperioden, sier forsvarsministeren.

Selv om Hæren styrkes gjennom økte rammer og flere ansatte, er det Sjøforsvaret som kommer best ut i langtidsplanen.

Marinen får en vesentlig styrket operativ evne gjennom tilføring av fregatter med helikoptre og MTB-er.

– Dette vil gi oss en av verdens mest moderne mariner. Også Kystvakten videreføres med høy prioritet, sier forsvarsministeren.

HELGE SKODVIN
TOR HØVIK