— Jeg oppfatter det som en policy blant alle som jobber forebyggende i Bergen at vi skal unngå begrepet «gjeng». For en gruppe ungdommer skaper det identitet, og det er jo nettopp det mange jakter på, sier leder av Utekontakten i Bergen, Else Kristin Utne Berg.

Også politioverbetjent Bente Liland mener unge samler seg i gjenger for å skaffe seg en identitet i fellesskapet: «Vi står sammen mot resten».

— Utfordringen er å ikke la de få en slik gjengidentitet. Da får de noe å leve opp til, sier Liland.

Utløses av bagateller

Liland leder politiets forebyggende arbeidet blant unge i Fana, og sier dette om vold begått av ungdom:

— Det som ofte kjennetegner volden, er at den utløses av bagateller. De ser ikke på vold som straffbart, for dem er det en måte å gjøre opp på. De kan for eksempel utøve vold for å forsvare en kamerats ære hvis noen har slengt drit.

Hun bekrefter at enkelte ungdommer fra hennes bydel søker til sentrum.

— Akkurat nå er vi inne i en god periode og har lave tall for vold blant unge i Fana. Men her er det mørketall. Dessverre er det ikke alle som tør å anmelde slike forhold, sier hun.

Dialog nødvendig

I kampen mot voldelig ungdom legger «ungdomspolitiet» i Bergen sentrum stor vekt på dialog med foreldre, og har klokkertro på tverretatlig samarbeid.

— Både bydelspoliti, skole, barnevern, Utekontakten og næringsdrivende er koblet inn i forhold til utviklingen vi har sett i år, sier Svein Bjørn Losnegård ved ungdomsseksjonen i Bergen sentrum.

— Det skal ikke få utvikle seg noen gjengkultur i Bergen. Vi må gå inn i hjemmesituasjonen til ungdommene, og jobbe for at de får andre rammer rundt seg ute i bydelene, sier han.