De siste årene har studentene tapt i forhold til fattigdomsgrensen, mens minstepensjonistene har hatt motsatt utvikling, skriver VG. Opplysningene er basert på tall fra Norsk Studentunion (NSU). Studentene varsler opprør hvis ikke regjeringen gjør noe med situasjonen.

— Studentene er godt under fattigdomsgrensen, og forskjellen til minstepensjonistene øker. Studentene har fått større arbeidsbyrde, mens man har fått en systematisk svekket økonomi. Det hindrer at man får studert på heltid, sier arbeidsutvalgsmedlem Jon Ivar T. Eikeland i NSU.

Dagens situasjon er at studentene mottar maksimalt 80.000 kroner i lån og stipend fra Lånekassen per år. Fattigdomsgrensen NSU tar utgangspunkt i, var på 93.400 for i fjor. Minstepensjonistene fikk i 2005 drøye 108.800 kroner.

Studentene trekker også fram økte leiepriser og halvert reisestipend som faktorer som har gjort det enda mer vanskelig å overleve som student.