• Det er klart det er veldig beklagelig når leietakere påfører huset skade uten å gjøre opp for seg. Og vi mener spesielt at studenter må skjerpe seg, sier leder for Leieboerforeningen, Stig Høysæther.

Høysæther har med interesse lest artikkelen i Lørdags-BT, der en del huseiere ga til beste en del mer eller mindre heldige erfaringer med leietakere.

— Blant studentene er det en god del fyll og festing, men det henger også sammen med at boligmarkedet for studenter er lagt veldig dårlig til rette i Bergen, sier Høysæther.

Han er uenig i det rådet som bli gitt i BT om å sjekke referansene til dem som kommer for å leie et bosted. Høysæther mener Husleieloven regulerer alle forhold på en utmerket måte, også når det gjelder huseiers mulighet til å bli kvitt leietakere som ikke gjør opp for seg.

— Hos oss får leietakere et ganske enkelt formulert utkast til leiekontrakt som er nøytralt i forhold til de to partene. Vår kontrakt har ingen slagside i retning av den ene parten. Derimot mener jeg at Huseierforeningens kontrakt legger for stor vekt på å sikre huseierens interesser i leieforholdet, sier Stig Høysæther.