55,1 prosent av de spurte mener at norske studenter ikke er late. 30,8 prosent mener derimot at studentene ligger på latsiden, ifølge undersøkelsen.

Menn har mindre tro på studentene enn kvinner. 60,5 prosent av kvinnene mener studentene gjør en bra innsats, mens bare 49,4 prosent av mennene mener det samme.

Politisk blir velgerne mer negative jo lenger man går til høyre på den politiske aksen. 23,3 prosent av RV-velgerne mener studentene er late, mens 42 prosent av Frps velgere sier det samme.