— Hvordan har studentmassen endret seg de siste 50 årene?

— Den er mye bredere både geografisk og sosialt. Tidligere skjedde rekrutteringen fra middelklassen og oppover, og mest fra foreldre med litt boklig ballast. Noe av det henger igjen, men det har skjedd store endringer, sier Edgar Hovland, professor emeritus i historie ved UiB.

Han var prosjektleder for boken «Studenter i Bergen gjennom 50 år», og har skrevet mye om universitetslivet.

- Hva betyr det når dagens studenter kaller universitetet for skolen?

— Det betyr at de blir mye, mye tettere fulgt opp i dag enn vi ble for 50–60 år siden. Vi ble bare sluppet løs i en masse bøker, med kun et lite veiledende pensum. Behovet for tett oppfølging er kanskje større i dag enn det var i vår tid. Da var det et smalere utvalg, og kanskje flere som var i stand til å studere på egen hånd.

- Hva gjorde den lave kvinneandelen med studentmiljøet på 60-tallet?

— Noen ville kanskje si at det var et savn. Vi satte i hvert fall pris på de jentene vi hadde. Kvinnemangelen gjorde at markedet måtte suppleres, som økonomene ville sagt. Man måtte oppsøke andre miljø, og få såkalte blandingsekteskap.

- Har studentene alltid drukket så mye som de drikker nå?

— Vi kan ikke legge skjul på at det gikk en og annen halvliter da også. Det hørte til studenttilværelsen. Studentene hadde et skjevt alkoholforbruk i forhold til normalbefolkningen da også.

- Hvordan har bosituasjonen endret seg for studentene de siste 50 årene?

— For oss som opplevde det aller første studenthjemmet på Alrek var det en helt ny verden. Og da Fantoft sto ferdig i 1971 kunne omtrent en fjerdedel av studentmassen flytte inn. Aldri siden har andelen studenthybler vært så stor. Kollektivene kom jo først med 68-generasjonen, den store frigjøringen og alt som hører til.

- Spiste dere noe av det dagens studenter spiser?

— Hvis du tror at vi spiste kebab og pizza og den type ting tar du i hvert fall helt feil. Det gikk i kjøttkaker på Triangelen og fiskepudding for 1 krone og 60 øre på Symra. Men da er det viktig å vite at en halvliter bare kostet 2 kroner og 10 øre.

— Ja, den materielle standarden var helt klart dårligere den gang. Det var ikke mange duppeditter rundt omkring.

Jeg vet ikke om studenter som hadde TV i den første tiden, og det var langt mellom radioer og grammofonene. På studentfester var det veldig mye levende musikk.

- Er dagens studenter mer eller mindre modne enn studentene for 50 år siden?

— Jeg tror de er like umodne. Det at man har senket myndighetsalderen har ikke gjort studentene noe mer modne. Studenttiden har alltid vært en tid for å gjøre sine erfaringer og lære av dem.

Er du enig med Hovland? Si din mening!