• Studentene blir stresset av den nye reformen. Det burde hete «Kvantitetsreformen» heller enn «Kvalitetsreformen», mener Kristoffer Jul-Larsen. Han sitter i studentrådet ved UiB og er leder for kulturredaksjonen i Studentradioen.

— Det er ikke det at studentene er mindre engasjert enn før, men kvaliteten i de tingene de holder på med forsvinner på grunn av mer studiepress, mener han.

— På kort sikt kan det sikkert være riktig samfunnsøkonomisk politikk, men forskningspolitisk og studentpolitisk er det ikke noen god reform, mener han.

Jul-Larsen mener kreativiteten som har kjennetegnet studentene, nå er i ferd med å forsvinne.

— Studenter har alltid vært en kulturell og politisk foregangsgruppe. Der folk har overskudd, blir nye ideer utviklet. Det blir ikke tid til nye tanker og interessante ideer når man skal sitte fra åtte til åtte og studere, mener han.