KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

— Ingen studenter med mindre enn to års forsinkelse vil tape penger på ny studiefinansiering. Med tettere oppfølging, mer evaluering og unntak for enkelte grupper slik reformen legger opp til, vil alle nyte godt av reformen, sier Ranveig Frøiland (Ap), leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Studiefinansieringen blir i fremtiden utbetalt først som lån. Senere blir 39 prosent omgjort til stipend, gitt at studentene står på eksamen. Ap måtte ha Frps støtte for å få dette gjennom.I går leverte komitien sin innstilling om utdanningsreformen.

— Et fullt gjennomslag for Trond Giskes kvalitetsreform, mener Frøyland, selv om utdanningsminister Giske led nederlag på flere punkter. 1,3 milliarder kroner koster studiefinansieringen. Og Frøyland, som har vært saksordfører for innstillingen, lover penger til de andre omleggingene.

— En stortingsmelding inneholder aldri penger, men det er klart det må midler til for å gjennomføre tiltakene, sier Frøyland. Reformen blir satt ut i livet i 2003 og ikke fra neste høst, slik regjeringen foreslo. fakta/utdanningsreformen Her er noen av endringene for universiteter og høyskoler:* Bachelor- og mastergrad erstatter cand.mag og hovedfag på de fleste fag.* Universiteter og høyskoler kan innføre tre terminer for å utnytte studieåret bedre.* Nye eksamens- og evalueringsformer. Avtaler skal inngås mellom student og institusjon.* Styresammensetningen skal endres.* Større frihet for institusjonene til å endre, opprette og nedlegge fag.* Høyskoler med fire doktorgradsutdanninger får rett til å kalle seg universitet.