• Studenter som burde strøket får bestått. Det skjer fordi skolene frykter for sitt eget rykte. Høy strykprosent er dårlig reklame.

KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

Dette hevder nestleder i Hordaland lektorlag, Svein Einar Bolstad. Han er bekymret over den høye strykprosenten i matematikk for lærerstudentene.

— Rømmer fra problemene - Ingen foreldre ønsker at strykkandidater skal være lærer for deres barn, sier han.

— Vi er kommet inn i en ond sirkel. Mange lærere kan ikke sitt fag, og signaliserer dermed til elevene at matematikk er vanskelig. Slik blir det vanskelig for elevene å fatte interesse for faget.

Bolstad reagerer på at dekan Odd Inge Steen ved Høgskolen i Bergen (HiB) foreslår matematikk som valgfritt fag på lærerutdanningen og mer bruk av hjemmeeksamen.

Ved HiB strøk nylig 52 prosent av lærerstudentene i matematikk.

Bedre betaling - Det må ikke være slik at når elevene møter et problem, får de lov til å velge det vekk. Mange elever forbinder hardt arbeid med stress. Stress betyr mistrivsel, og det skal en ikke ha i skolen. Det må stilles krav til elevene, sier Bolstad.

Veien ut av den onde sirkelen er å få de beste lærerne, de med kunnskap om og interesse for matematikk, inn i skolen. For å få det til må det betales bedre, mener nestlederen i lektorlaget.

— En kan ikke forvente at elevene lærer når lærene ikke har nok kunnskaper. Akademikere i Norge er de lavest betalte i Europa. Hadde lærerne fått skikkelig betalt, ville kunnskapene til elevene også blitt bedre, mener nestlederen i Hordaland lektorlag.

Lengre tid, mindre stryk Matematikkundervisning over lengre tid har gitt positive resultater ved lærerutdanningen til Norsk Lærerakademi i Bergen. Her strøk 27 prosent av studentene, mot 52 prosent ved HiB.

Matematikkundervisningen begynner senere i studiet enn ved HiB, og studentene får bruke et halvt år ekstra på samme pensum.

— Det er et bevisst valg. Vi mener at stoffet da modnes bedre, sier leder for matematikkseksjonen ved lærerutdanningen til Norsk lærerakademi, Reinert Rinvold.