• Anne-Grete Strøm-Erichsen er best egnet til jobben det er å lede Bergen kommune gjennom tøffe omstillinger, mener organisasjonspsykolog Nils Sortland i rådgivningsfirmaet Nye Fakta.

— Men, legger Sortland til: - Dersom målet er å forandre kulturen i kommunen, er Herman Friele best skikket. Ingen kan som ham få frem gløden og begeistringen. Han har et potensial for å styrke bergensernes selvtillit, mener psykolog og hodejeger Sortland og tilføyer med et smil: - Dersom det trengs.

Team på fire

I spissen for et team på fire har Nils Sortland over et halvt år observert byens potensielle nye toppledere: Kristian Helland (KrF), Monica Mæland (H), Liv Røssland (Frp), Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), Herman Friele (H) og Oddny Miljeteig (SV). Vurderingen er gjort på oppdrag fra Bergens Tidende.

Teamet fra Nye Fakta AS har bestått av to organisasjonspsykologer, en markedsanalytiker og en frilansjournalist. De fire har i fellesskap trukket konklusjonen om å anbefale Strøm-Erichsen til en toppjobb i kommunen.

— Diskusjonene oss imellom har nok vært farget av våre personlige politiske preferanser. Men vi har prøvd å legge til side politiske hensyn, sier Sortland.

Hver av kandidatene er blitt observert tre til fem timer på åpne møter og i debatter. Observatørene har notert seg både kroppsspråk og uttalelser.

Behov for forandring

— Vårt utgangspunkt har vært å finne en leder til en organisasjon med stort behov for forandring. Behovet for forandring begrunner jeg både med kommunens økonomiske problemer og manglene i tjenestetilbudet. For eksempel 2700 barn i barnehagekø, sier Nils Sortland om bakgrunnen for vurderingen som er gjort.

Noen typer egenskaper må være til stede for å kunne håndtere store endringer. Først og fremst en ærlig forandringsvilje. Alle sier de har det, men mener de det egentlig? Det prøver vi gjennom våre metoder å avdekke.

Ifølge Sortland preges de forandringsvillige av en evne til å visualisere målet. Helst også veien for å nå målet. Jo mer konkret, jo bedre.

Et annet kriterium er engasjement.

— Akkurat her skiller Monica Mæland seg markant ut. Hun er helt klart den av kandidatene som lettest utstråler et engasjement, sier Sortland.

Troverdighet er et tredje kriterium.

- Defensiv og snurt

Når alt dette er lagt sammen, mener Nye Fakta at Strøm-Erichsen peker seg ut som den mest egnete kandidaten.

— Selv om hun må forsvare det bestående?

— Ja, hvis vi bare vurderer de personlige egenskapene. Når vi i teamet likevel har vært litt i tvil, henger det sammen med forhistorien. Strøm-Erichsen har en hang til å være litt defensiv og bli litt snurt når hun møter kritikk, mener Nils Sortland.

De øvrige kandidatene havner i en annen divisjon, mener hodejeger-teamet. Unntaket er kanskje Monica Mæland som etter Sortlands mening fremstår som en dyktig politiker.

— Derfor blir jeg betenkt over at Høyre velger å plassere henne i skyggen av Herman Friele, sier han.

— Ville du ansatt et menneske basert på de vurderingene dere har gjort?

— Dersom vi faktisk fikk i oppdrag av Bergen kommune å ansette en ordfører eller byrådsleder, ville vi nok i tillegg ha intervjuet kandidatene. Et intervju fungerer på mange måter som en test. Uten en test å skjule oss bak stiller vi oss lagelig til for hogg. Vi vil likevel stå for vår fremgangsmåte faglig, sier Nils Sortland.

I dagene fremover vil BT presentere en nærmere analyse av de ulike top p kandidatene. Først ut er KrFs Krist i an Helland som presenteres i tirsd a gens avis.

«DOMMEREN»: Nils Sortland i Nye Fakta AS har ledet et team på fire som det siste halve året har vurdert hvor egnet politikerne er til en toppjobb i kommunen.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ