I et brev til byrådsleder Monica Mæland beskriver hun stripping som en form for salg av kvinnekroppen.

«Det er ikkje tvil om at strippebarar byggjer si inntening på sal av kvinnekroppen og at dette slik sett er eit ’underhaldningstilbod’ som perverterer og undergrev generasjonars arbeid for kvinners rettar som fullverdige menneske,» skriver hun i brevet.

Vil stenge stedet

SVs gruppeleder i Bergen ber også byrådet om at ta alle tilgjengelige virkemidler i bruk for å stoppe strippebaren.

«Eg ber med dette byrådsleiar og byråd for Helse og inkludering umiddelbart seia ifrå til innehavarane av strippebaren at verksemda deira ikkje er velkomen i Bergen kommune og at kommunen vil nytta dei vertøy vi har for å stoppa ’tilbodet’,» skriver hun.

Miljeteig beskriver strippebaren som forsøpling av byens uteliv, og mener at slik virksomhet burde være historie i 2010.

«I Bergen skal vi ha den respekt for menneskeverdet og våre borgarar og tilreisande at kvinnekjønnet ikkje vert tilbode som salsvare eller underhaldning,» skriver Miljeteig.

Forsvarer stripping

Også Kvinnegruppa Ottar har varslet at de vil aksjonere mot strippeklubben Dreams, som åpner klokken 23 torsdag kveld.

Danser Lise Raanes bryr seg ikke om kritikken.

— De som protesterer for kvinner sin del mener det sikkert godt, men det er ingen av oss som er jomfruer i nød som trenger å reddes.

Huseierne som leier ut til strippeklubben i Torggaten 5, Hui-brødrene, ga i BT i dag uttrykk for at de vil forsøke å si opp leiekontrakten med strippeklubben.

— Vi er sjokkert. Dette ante vi ingenting om. Vi hadde bare fått beskjed om at de skulle pusse opp, sier administrerende direktør Wing Wah Hui i Brødrene Hui Gruppen.

Kan miste skjenkebevillingen

Stippeklubben har også fått problemer med kommunens skjenkekontor, som truer med å trekke tilbake skjenkebevillingen.

Eierne av den nye strippebaren har hittil avvist all kritikk, og viser til at de driver lovlig virksomhet.

Hva synes du om at Bergen får strippebar? Si din mening i feltet under! (Usaklige innlegg vil ikke bli publisert.)