— Folk er veldig positive, og bilister har stoppet for å uttrykke støtte for streiken, sier førskolelærer Merete Marthinussen.

Les også: Slipper eksamen | Alt om streiken

Sammen med tre kolleger står hun streikevakt utenfor Klosteret barnehage. I dag slipper verken barn eller ansatte gjennom porten. Siden alle førskolelærerne i barnehagen er organisert i Utdanningsforbundet, holder barnehagen helt stengt i dag. Det gjør også 13 andre barnehager i Bergen.

— Vi kunne ikke finne oss i tilbudet, så streikeviljen er stor. Vi føler vi ikke blir respektert for den jobben vi gjør, sier Marthinussen.

Tror streiken blir langvarig

Lenger ute på Nordnes sperrer Camilla Næs, Siri Pedersen og Ann-Magrit Meling inngangen til både Nordnes skole og Fredriksberg barnehage. Streikevaktene har med seg kaffekopper og kjeks, og forbereder seg på en langvarig streik.

— Det er ubehagelig å stå her, så jeg håper det løser seg fort. Men jeg tror det fort kan bli langvarig, sier førskolelærer Camilla Næs.

Barnehagen holder delvis åpent i dag, siden bare halvparten av pedagogene er organisert i Utdanningsforbundet. Likevel hadde bare to barn funnet veien til barnehagen i dag.

— Det er nok mange foreldre som tror at streik betyr at vi holder helt stengt, og derfor har ordnet seg på andre måter, sier Næs.

Klassetur avlyst

På Nordnes skole er det ingen undervisning i dag, bare spesialavdelingen og SFO fortsetter som normalt.

Ikke alle skoleelevene hadde fått med seg streikevarselet, og for fire elever ble det derfor bomtur til skoleplassen i dag morges.

— I 3. klasse var det blandede følelser for streiken. Elevene ble glade for å få fri, men samtidig skuffet når telttur med klassen måtte avlyses, sier lærer Siri Pedersen.

Hun er likevel fast bestemt på at streiken er nødvendig.

— Det er en prinsippsak. På forhånd ble det skapt forventninger om at Utdanningsforbundet skulle prioriteres i oppgjøret, noe som ikke ble innfridd, sier Pedersen.

Hun mener lærernes arbeidssituasjon ofte blir galt fremstilt i pressen.

— Det stemmer ikke at vi har så lang ferie. Vi har fire uker, resten er avspasering på grunn av lange arbeidsuker. Andre arbeidstakere har fem uker ferie. Det er på tide vi står frem og blir hørt, sier hun.

Opplever stor sympati

Mens bt.no snakker med streikevaktene kommer Arild Reigstad, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Bergen, forbi. Han reiser fra skole til skole og ser til at streikevaktene er på plass, og at de har nødvendig materiell.

— Jeg opplever at streikeviljen er på topp. Tilbakemeldingene fra foreldre er at de har stor sympati med oss, sier Reigstad.

Hva mener du om streiken? Delta i debatten under.

STREIKEVAKTER: Camilla Næs, Siri Pedersen og Ann-Magrit Meling holder vakt utenfor Nordnes skole og Fredriksberg barnehage. - Vi kunne ikke vært heldigere med været, samstemmer de.
målfrid bordvik
HOLDER STENGT: Klosteret barnehage rammes hardt av streiken. Ingvild Johannessen, Elisabeth Alnes, Merete Marthinussen og Siren Haukanes Sulen er blant førskolelærerne som streiker. - Vi får ikke godt nok betalt for den jobben vi gjør, sier Johannessen.
målfrid Bordvik