KJERSTI MJØR

I 2000 fikk Eva Budal diagnosen leddgikt. På tross av sykdommen ønsket hun å fortsette i jobben som spesialpedagog på U. Pihl skole i Åsane.

Derfor fikk hun en ordning med trygdekontoret: Hvis Budal ble syk, skulle trygdekontoret, ikke arbeidsgiveren, betale sykepengene.

Men i år sa Åsane trygdekontor opp avtalen med Budal. Årsaken er at hun har hatt for lite sykefravær.

— Ordningen har gitt meg psykisk trygghet. Men nå straffes jeg fordi jeg har vært inne i en god periode, og klart å gå på jobb, sier Eva Budal oppgitt.

Trygghetsgaranti

I henhold til Folketrygdloven kan kronikere og langtidssyke søke om at trygdekontoret tar regningen ved sykefravær. Dermed slipper arbeidsgiver å ta den økonomiske belastningen for ansatte som er oftere syke enn andre.

På tross av sykdommen har Eva Budal valgt å gå på jobb. Ordningen med trygdekontoret har vært en trygghetsgaranti.

— Det er veldig viktig for meg å være i jobb. Men det er også veldig viktig for meg å ikke bli en økonomisk belastning for arbeidsgiveren min, dersom jeg blir syk, forklarer hun til BT.

Derfor ble hun svært forbløffet, da brevet kom i januar om at avtalen er gått ut.

— Jeg tenkte: Jøss, hvorfor det?

«Ikke mitt problem»

Hun kontaktet Åsane trygdekontor, og fikk opplyst at vilkåret for avtalen er at pasienten har minst 35 dagers sykefravær i året.

— Dessuten fikk jeg høre at det jo ikke er mitt problem, men arbeidsgiverens, om de må betale sykepenger for meg. Men det er jo mitt problem også! Det er viktig for meg å være på linje med kollegene. På grunn av denne ordningen har jeg ikke hatt angst for å bli syk, og jeg har sluppet å tenke på problemer og utgifter skolen får med å skaffe vikar.

Budal klaget straks på vedtaket. Avslaget kom i juni..

— Det blir bare så latterlig! Burde jeg utnyttet systemet og holdt meg vekke 35 dager i året, for å få beholde ordningen?

— Men trenger du en slik avtale, når du likevel klarer å gå på jobb?

— Ordningen har gitt meg trygghet, og ikke kostet trygdekontoret ett øre. Jeg er kroniker, og vet aldri når jeg får tilbakefall. Da må jeg søke på nytt, og vente inntil et halvt år før jeg kommer inn i systemet igjen.

- Ikke firkantet

Trygdesjefen i Åsane kan ikke kommentere enkeltsaker, men viser til Folketrygdloven.

— Kronisk sykdom er ikke tilstrekkelig for å få denne rettigheten. Sykdommen må i tillegg medføre risiko for særlig høyt sykefravær over tid. Hovedregelen er 35 dager i året, sier Øyvind Urdal.

— Forstår du at dette oppfattes som firkantet?

— Egentlig ikke. Jeg forstår at ordningen gir psykisk trygghet. Men alle regler har grenseoppganger, og de som faller utenfor kan oppleve det som urettferdig.

— Dette er en ytelse til personer med større sykefravær enn normalt. Har man ikke det, så faller grunnlaget bort.

MISTET TRYGGHET: - På grunn av ordningen har jeg følt meg trygg, fått ny giv og sett på meg selv som frisk. Nå tar de denne tryggheten vekk, sier Eva Budal oppgitt.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG