Narkosaken mot Henning Warloe er nå på vei tilbake til Romerike politidistrikt, etter at den først var berammet ved Bergen tingrett. Der ville påtalemakten ha ham straffet med 10.000 kroner i bot og 18 dager betinget fengsel, for innrømmet bruk og ervervelse av narkotika.

— Det aksepterer jeg ikke. De har tillagt meg innrømmelser jeg ikke har gitt, og trolig har de vært påvirket av de store medieoppslagene. Jeg har fått vite fra politiet at den er så høy, fordi jeg har talegaver og kan snakke straffen ned i retten, sier Warloe.

- Har aldri vært tema

— Warloes talegaver har aldri vært tema i denne saken. Jeg har kun snakket med ham en gang helt kort på telefonen, svarer politiadvokat Bjørn Pettersen i Romerike politidistrikt.

— Jeg tilhører heller ikke Warloes valgdistrikt, og kjenner derfor ikke til ham som politiker, sier Pettersen.

Påtalemakten la opp til at saken skulle gå som en tilståelsessak. En slik prosedyre innebærer en forenklet rettsforhandling, og ender vanligvis med en strafferabatt. Forutsetningen er at den siktede tilstår det han blir beskyldt for. Når Warloe nå ikke vil godta politiets innstilling, går saken tilbake til politiet på Romerike. De vil så vurdere Warloes innvendinger. Dersom påtalemakten står på sitt, vil de deretter utforme en ordinær tiltale mot Warloe, der strafferabatten forsvinner. Neste steg vil være en ordinær straffesak i Oslo tingrett, fordi lovbruddene skal ha skjedd i Oslo, med påfølgende dom.

Tror ikke han bare har fått

Det springende punktet i saken er om Warloe ikke bare har brukt, men også skaffet seg narkotika. Han har selv i intervjuer sagt at misbruket strakte seg over en periode på tre-fire år.

— Det er liten grunn til å tro at en person kan ha brukt narkotika over så lang tid, uten på noe tidspunkt selv å ha skaffet seg det, sier politiadvokat Pettersen.

Warloe mener politiet vil gi ham ekstra streng straff.

— Jeg får også beskjed om at som stortingspolitiker burde jeg vite hva som er rett og galt. Men 99 prosent av det norske folk vet det, og jeg føler jeg blir ekstra straffet fordi Stortinget ikke har bevilget nok penger til politiet, sier Warloe.

Krever habiliteten vurdert

- Hva har du gjort med saken?

— Jeg har bedt om en habilitetsvurdering av den aktuelle politiadvokaten som har utformet tiltalen. - Hvilket svar har du fått?

— Noe av det siste Øystein Mæland gjorde før han gikk av som politidirektør, var å oversende min klage til politimesteren på Romerike. Siden har jeg ikke hørt noe, sier Henning Warloe.

Politiadvokat Pettersen sier denne klagen er ukjent for ham.

— Jeg vet heller ikke om noen forhold som skulle gjøre meg inhabil i denne saken, sier Pettersen. Påstanden om at politiet vil straffe Warloe hardt fordi Stortinget ikke har bevilget mer penger til politiet finner politiadvokaten ingen grunn til å kommentere.

— Det faller på sin egen urimelighet, sier Pettersen.

I en tidligere versjon av saken var Henning Warloe sitert påat det i siktelsen ble lagt vekt på hans talegaver og at han kunne snakkestraffen ned i retten. Dette er ikke riktig. Warloe har ikke sagt til BT at detmomentet var omtalt i selve siktelsen. Warloe uttalte at dette var noe politiethadde fortalt ham.