— Vi kan ikke aksepterer en barnehagepolitikk som fører til svekket bemanning og flere barn inn i alle barnehagene, sier Mimmi Bjerkestrand, leder for førskoleavdelingen i Bergen Lærerlag.

Bjerkestrand mener det er på tide at politikerne tar ansvaret for å bygge flere kommunale barnehager eller stimulerer til nye private, i stedet for å overlate problemet til eksisterende barnehager.

— Våre medlemmer er veldig opprørte. Politikerne legger ansvaret over på dem som jobber i barnehagene, i stedet for selv å ta ansvar, sier Bjerkestrand.

Hun er også svært skeptisk til forslaget om at en avdeling i hver barnehage alltid må være ute.

— Byrådet tar ikke hensyn til sykefravær blant de ansatte eller til at været kan være dårlig i Bergen. En kan ikke drive barnehager uten å ha inneplass til alle ungene, sier Bjerkestrand.