I morgen vil Stortinget etter alle solemerker vedta at en heving av ubåten skal utredes på nytt.

Men Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med ny utredning. Stortingsrepresentant Arne Sortevik vil kreve at saken skal tilbake til Stortinget etter at utredningen er gjennomført.

— Det er alt for uklart hva som skal skje etter utredningen. Vi vil prøve å få de andre partiene med på at regjeringen skal forplikte seg til å komme tilbake til oss med saken. Det betyr at Stortinget skal ha det siste ordet, sier Sortevik.

Landsmøtet vedtok i går Hordaland Frps resolusjon om ubåtsaken. Der heter det at regjeringen bør sørge for at ubåtvraket blir hevet og kvikksølvet fjernet.

Likevel ønsker Sortevik fortsatt å få utredet et tredje alternativ - der kvikksølvet kan tas ut i en undervannsoperasjon, ved bruk av dykkere og miniubåt.

Frp har sendt brev til fiskeriministeren der hun oppfordres til å ta kontakt med japanske myndigheter. Japan opplevde en stor kvikksølvkatastrofe på 70-tallet, og Sortevik mener norske myndigheter bør lære av deres erfaringer.

MÅ BESTEMME: Stortinget må få det endelige ordet om hva som skal skje med ubåten U-864, mener Frps Arne Sortevik.