— Jeg tror det blir snakk om mange titalls millioner, sier han.

I går var representanter for Riksantikvaren i tillegg til Ekerhovd i Skuteviken for å se på tingenes tilstand. De var rystet.

— Lisbeth Iversen sa søndag at hun vil ha sjøbodene tilbake, som kopi av de gamle. Hva sier du til det?

— Dette er enkle bygninger, og teknisk blir det nok ikke så vanskelig å rekonstruere dem. Vi har allerede gode håndverksmiljøer som kan gjøre jobben.

— Så du er med på tanken om kopier?

— Det er sikkert mange meninger om nettopp det, men jeg kan absolutt ikke se for meg bygninger i glass og betong inne i denne bygningsrekken. Personlig ønsker jeg at dette kan bli en vekker og gi en mer offentlig innsats i kulturminnevernet. Dessverre er det store etterslep.

Offentlige midler

— Er det realistisk at vi skal overlate kostnaden til de private eierne?

— Nei, det må nok offentlige midler til på en eller annen måte. Vi har Norsk kulturminnefond på en milliard kroner, men så lenge det bare er fondets avkastning som deles ut, kommer vi ikke langt. Det må mer til. Det er et stort prosjekt å gjenskape miljøet her, men samtidig tror jeg det kan bli en utrolig spennende prosess. Det er også fristende å si at en slik gjenoppbygging kan ha nasjonal verdi. Når det står ferdig kan det bli en styrking av lokalmiljøet i Sandviken, og en ressurs for hele byen.

Fredet i 1983

— Allerede i 1983 ble disse sjøbodene fredet, men fortsatt var ikke alle sprinklet. Hva er grunnen til det?

— Dessverre er det veldig store hull i sikringen av den fredede bygningsmassen her i Bergen, og andre steder. Bryggen, Damsgård og St. Jørgen er sprinklet, i tillegg til noen enkeltbygninger. Ved store ombygginger kan det komme krav om sprinkling, men hvor ofte blir fredede bygninger bygget om? Vi har muligheter til å stille krav om vedlikehold og andre nødvendige tiltak dersom eierne lar bygningene forfalle, men vi kan ikke pålegge eierne å montere sprinkleranlegg. Brannvesenet har faktisk i noen tilfeller større muligheter gjennom brannforskriftene.

— Hvem har ansvaret dersom det blir stilt slike krav?

— Det ligger på huseierne, men det er et offentlig ansvar å følge opp og sørge for at arbeidet blir gjort. Brannsikring har vært for lavt prioritert, men det er utrolig viktig, det ser vi nå. Men jeg må legge til at det er offentlige støtteordninger, men få søker.

IKKE GLASS OG BETONG: - Jeg kan absolutt ikke se for meg bygninger i glass og betong inne i denne bygningsrekken, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd. Byantikvar Siri Myrvoll krever bodene gjenoppbygd i sin opprinnelige utforming.