— Det er nesten fantastisk at dette ikke er blitt oppdaget før. Det har pågått i fem år, på tross av at to offentlige instanser og en kommunal arbeidsgiver har vært involvert, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Hordaland politidistrikt.

Han skal være aktor når bedragerisaken i høst kommer opp i Bergen tingrett.

På tross av at mannen var i full jobb i en barnehage, lurte han Årstad sosialservice til å utbetale ham sosialhjelp, ifølge tiltalen.

— I femårsperioden dette har pågått har han også vært sykemeldt og fått penger fra Trygdeetaten. Dermed har han fått penger fra to offentlige etater, uten at det er blitt oppdaget. Politiet er noe overrasket over at dette ikke ble avslørt på et mye tidligere tidspunkt, sier Christoffersen.

- Høyeste beløp

Politiet mener å ha avdekket et av de største trygdebedrageriene i Norge noensinne.

— Dette er så vidt jeg kjenner til det høyeste beløpet i en trygdebedragerisak i Norge. Strafferammen er seks år, men det er vanskelig å si hvor lang straff han vil få for et så stort beløp, fordi vi ikke har funnet noen sammenliknbare saker i rettspraksis, sier Christoffersen.

I 1995 fastslo Høyesterett at en 34-åring måtte sone 120 dager i fengsel for trygdebedrageri på 215.000 kroner.

— Hvis mannen blir dømt etter tiltalen må han påregne en lengre ubetinget fengselsstraff, sier Christoffersen.

Ifølge politiadvokaten blir de fleste trygdebedragerisaker oppdaget før det er blitt utbetalt mer enn rundt 70.000 kroner.

— Det bør være et tankekors for Årstad sosialservice og Bergen trygdekontor at dette har pågått i fem år, og at beløpet er blitt så stort som har det blitt, sier Christoffersen.

Tidligere dømt

Politiet mener det er straffeskjerpende at den barnehageansatte tidligere er dømt for bedrageri.

Sommeren 2001 ble han dømt til 75 dager fengsel for grovt bedrageri i Bergen tingrett. I dommen går det frem at han arbeidet i en barnehage, men heller ikke da ble den angivelige trygdesvindelen oppdaget.

Først våren 2004 fattet sosialkontoret i Årstad mistanke. I november 2004 ble saken politianmeldt.

Under etterforskningen oppdaget politiet at beløpet som mannen skal ha svindlet til seg var langt større enn det sosialkontoret hadde avdekket, blant annet ved å undersøke kontoutskrifter og sjekke hvor mye den barnehageansatte hadde jobbet. Han skal også ha reist til Sør-Amerika i over to måneder, og unnlatt å fortelle sosialkontoret om dette.

— Vi fant ut at han hadde vært i utlandet i deler av perioden, da hadde han ikke i krav på sosialhjelp, sier Christoffersen.

— Hvordan er kontrollen på utbetaling av trygdeytelser?

— Tydeligvis ikke god nok, sier politiadvokaten.

BT var i går i kontakt med den tiltalte mannen. Han ønsket da ikke å uttale seg om saken, og ville heller ikke oppgi navnet på sin advokat. Ifølge politiet har han ennå ikke fått oppnevnt en forsvarer til rettssaken.