Med brask og bram blei den nye Vangstunnelen opna på Voss fredag. Frå i dag blir sentrum nærast fri for tungtrafikk.

– Dette er kanskje den største hendinga for Voss sidan krigen. Tunnelen er ein miljøtunnel som avlastar Vossevangen, og det blir kjekkare for folk å vere i Voss sentrum. Samstundes blir vegen tryggare, seier ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap) til BT.

Utfordringar og moglegheiter

Den 2468 meter lange tunnelen har teke tre år å byggje. Den leier tungtrafikken og andre gjennomgangsreisande vekk frå sentrum, og har vore eit etterlengta tiltak sidan 90-talet.

— Vangstunnelen skapar både utfordringar og moglegheiter, men me skal ikkje la oss skremme. Me vil utnytte moglegheitene og gjere Voss som handelsstad til ein endå kjekkare stad å vere, var konklusjonen frå næring- og handelsstanden på Voss.

Statsråden klypte snora

Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen hadde allereie lansert planar i Bergen tidlegare i dag, og var på plass på Voss for å klyppe snora.

— Eg erklærer herved tunnelen for opna, sa han til dei mange frammøtte.

Både korps og saksofonist, samt syngjande og dansane skuleungdom, underhaldt i tunnelmunninga.

Her baud vossingane på både gløgg og peparkaker i god juleand.

— Det er utruleg kjekt å vere her i dag, og kanskje den største julegåva ein kan få i år. Det er ikkje mi ære at tunnelen står her i dag, men eg er veldig stolt over å kunne vere her. God samferdsel og infrastruktur er viktig for lokalsamfunn, sa Solvik-Olsen.

Vil ha betre bane og veg

Ringkjøb nytta sjansen frå talarstolen til å etterlyse endå meir arbeid med både tog og veg mellom Bergen og Voss, og kom med ei direkte oppfordring til Solvik-Olsen.

— Me treng ny bane og veg mellom Voss, men også heile vegen på E16 mellom Bergen og Sogn. Til sjuande og sist veit me alle kven som kan gjere noko med det, sa Ringkjøb.

Solvik-Olsen hadde sjølv køyrt bil frå Bergen til Voss, og var einig i at det er mykje som gjenstår på traseen.

— Men det er ikkje berre her der er utfordringar, sa han.

Totalkostnaden for den nye Vangstunnelen ser ut til å lande på drygt 720 millionar kroner, litt meir enn det som opphavleg var tiltenkt.

Opninga mot Vest ligg på Svartenakken, ikkje langt frå Voss togstasjon. Tunnelmunninga på andre sida ligg på Ringheim, like ved Lundarvatnet. Der kan ein anten kan køyre vidare mot Sogn eller Hardanger.

-Gift for miljøet

Etter at både Voss Resort og Myrkdalen Fjellandsby har utvikla felta sine, har det poppa opp hundrevis av hytter på Voss. Størstedelen er eigd av folk frå Bergensregionen, noko som handelsstanden på Voss har nytt godt av.

Den nye tunnelen vil gje sentrum eit løft, meiner Nils Akselberg, eigedomsdirektør i Myrkdalen Fjellandsby.

— Det er verkeleg positivt å få vekk tungtrafikken. Den har vore gift for miljøet i sentrum, seier Akselberg.

— Dei som skal køyre forbi kan no bruke tunnelen, medan miljøet på Vossevangen blir hyggjelegare for alle, legg han til.

Vangstunnelen er ein del av den velkjente Vossapakko, som har ei ramme på drygt 1,4 milliardar kroner.

Omkring halvparten er gått med på bygginga av tunnelen. Rundt 50 prosent av tunnelen blir finansiert med bompengar.

Nasjonalt prosjekt

— Dette er ein knallflott tunnel, og eit nytt steg i å få samferdsel inn i indre delar av Hordaland, seier varafylkesordfører Mona Hellesnes (V).

Også ho påpeiker meirverdien tunnelen vil få for sentrum.

— Dei lokale slepp å få den påkjenninga dei i dag har frå tungtrafikken, samstundes som at sikkerheita i trafikken blir betra. Sånn sett er det både eit miljøtiltak og eit sikkerheitstiltak. Det er eit kjempeprosjekt på alle nivå, såvel regionalt som nasjonalt, sier Hellesnes.

KLIPTE SNORA: Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen opna tunnelen, med god hjelp frå mellom andre regionvegsjef Helge Eidsnes og Voss-ordførar Hans-Erik Ringkjøb.
RUNE SÆVIG
Vangstunnelen4.jpg
Rune Sævig