I en egen rapport viser de til enorme utslipp som kommer som følge av flere flyavganger.

Utslippene som kommer på grunn av Fleslands nye terminal, vil nulle ut alle klimakuttene til Bergen kommune. Det er blant konklusjonene i den ferske rapporten fra Naturvernforbundet.

— Hvor er realismen i å vedta klimakutt den ene dagen, når du resten av uken aktivt legger til rette for å øke utslippene, spør Gabriel Fliflet.

Han er nestleder i Naturvernforbundet Hordaland.

Må øke kapasiteten

Saken om flyplassutvidelsen er nå ute på høring. I saksdokumentene skriver Avinor selv at de forventer en dobling i antall passasjerer i løpet av litt over ti år. I 2011 forventet man 5,5 millioner passasjerer. I 2025 anslår Avinor at antall passasjerer til og fra Flesland vil passere ti millioner. Allerede i dag sliter flyplassen med kapasitetsproblemer.

Hvor er realismen i å vedta klimakutt? Gabriel Fliflet, Naturvernforbundet

Naturvernforbundet tok kontakt med Avinor for å få vite hvilke klimagassutslipp økningen ville medføre. Da de fikk avslag på innsynet, gjorde de egne beregninger.

— Jeg må si jeg ble overrasket over at de ikke hadde disse beregningene selv. Resultatet er jo sjokkerende. Dette viser alt kommunen har tenkt å gjøre med privatbiler, trailere, båter og oljefyring blir visket ut av dette ene prosjektet.

Fliflet mener nasjonale politikere må ta sine egne klimahandlingsplaner alvorlig.

— Mange oppfører seg som strutser som stikker hodet i sanden.

Nestlederen mener dagens passasjertall på Flesland er bærekraftig.

— Stabiliserer man dette ved å sette en grense, hit men ikke lenger, så vil sannsynligvis utslippsmengdene gå ned på grunn av mer effektive flymotorer og andre ting.

Selvmotsigende

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) har lest rapporten til Naturvernforbundet og sier oversikten er problematisk.

— Dette illustrerer godt hvordan vi lokalt blir bedt om, og må gjøre, en stor innsats samtidig som nasjonal politikk kan overskygge våre resultater fullstendig.

Rygg mener dette betyr at politikerne lokalt må ta enda større ansvar og øke innsatsen for å senke klimautslippene. Han viser samtidig til at Avinor selv sier passasjerveksten i Norge ikke skal medføre økte klimagassutslipp.

— Jeg må erkjenne at jeg tviler på om det går. Men jeg mener det er et absolutt krav politikerne må stille til Avinor.

Han forventer at nasjonale myndigheter kommer på banen i denne saken.

— Det er paradoksalt at Avinor har muskler til å bygge ut og utvide seg, mens nasjonale myndigheter ikke gir for eksempel Jernbaneverket de samme musklene. Vi strever i årevis for å få til et lite dobbeltspor for toget gjennom Ulriken, mens flyplassene kan utvikle seg i full fart.

BT har presentert rapporten for Avinor. Lufthavnssjef Adelheid Nes har kommet med et fyldig svar. Blant annet mener de flere av beregningene til Naturvernforbundet er omtrentlige. Utslippene er beregnet for høyt, mens utslippsreduksjonen fra nyere fly er for lav, ifølge lufthavnssjefen, som avviser at en utvidelse av terminalbygget automatisk vil føre til flere reiser.

— En regner ikke et terminalbygg i seg selv som driver for passasjervekst. Det er andre forhold i samfunnet, som befolkningsstruktur, befolkningsvekst, næringsutvikling og økonomisk utvikling som driver dette, sier Nes.

Diskuter saken under: