På fylkesårsmøtet til Hordaland Frp søndag tok Frp-leder Siv Jensen opp bompengebråket i Bergen. Frp har landsmøtedvedtak på at de ikke skal støtte bompengesøknader. Denne uken aksepterte partiets bystyregruppe likevel å stemme for bompengepakken i Bergen sammen med Høyre og KrF.

— Sånn er jo politikken

— Jeg opplever at stormen rundt bompenger i Bergen nå er storm i et vannglass. Bergen Frp har vært helt tydelige på at de først stemte ned prosjektet fordi de er i mot bompenger. Så kommer man i en situasjon hvor man må velge mellom to prosjekter, som begge har bompengefinansiering i seg. Sånn er jo politikken, det hender man må velge mellom noe man ikke liker. Da handler det om å gjøre det beste ut av situasjonen, og det opplever jeg at man har gjort her, på tross av at man sitter i en statlig tvangstrøye man ikke kommer ut av.

Jensen var tydelig på at Frps ja til økte bompenger i Bergen ikke får noen betydning for partiets holdning når saken skal behandles i Stortinget.

- Bilister betaler 60 milliarder

— Jeg kan garantere på vegne av Frps stortingsgruppe, at vi kommer til å stemme i mot bompengefinansiering av det prosjektet. Vi ønsker at det skal fullfinansieres over statsbudsjettet, som vi gjør med alle samferdselssaker som kommer til behandling i Stortinget, sa Jensen, til applaus fra partifellene i salen.

— Bilister i Norge betaler inn 60 milliarder i bilrelaterte avgifter hvert år. Frp aksepterer ikke bompenger på toppen av dette, sier Siv Jensen.

Med Frps kuvending i bystyret er det klart at Bergen og Hordaland kommer til å søke Stortinget om lov til å kreve inn mer bompenger, som skal finansiere en rekke samferdselsprosjekter, blant annet utvidelse av Bybanen i Bergen, veier, gang- og sykkelstier.