— Dette er storm i et vannglass, sier han til BT.

Også dekanus Ernst Nordtveit ved Det juridiske fakultet synes en del av kritikken i avisen «Injuria» skyter over mål.

— Men vi tar selvfølgelig all kritikk veldig alvorlig, sier han til BT.

— Har fakultetet fått så massiv kritikk av andre kurs?

— Kurset har pekt seg ut med flere klager enn normalt, innrømmer dekanus. Han hevder at kursleder Husabø har gjort endringer fra i fjor.

Husabø står ved at det ikke er bare bare å holde en to timers oppsummeringsforelesning før eksamen.

— Det tar cirka ti timer å forberede en to timers forelesning. Det hadde jeg ikke kapasitet til; jeg hadde allerede tatt på meg mer undervisning enn jeg skulle fordi fakultetet ikke hadde skaffet lærere. Dessuten var rammen for antall forelesninger på kurset allerede overskredet, sier Husabø.

Med den nye studieordningen skal det ifølge Husabø heller ikke være slike forelesninger.

Den danske foreleseren har vært professor II ved UiB i flere år.

— Vi har aldri før fått klager på at han er vanskelig å forstå, sier Nordtveit. - Men han pleier å undervise i mindre grupper, innrømmer han.

Nordtveit synes kritikken om at eksamensoppgaven ikke avspeiler forelesningene er lite treffende.

— Studentene skal i utgangspunktet kunne alt. Med den nye studieordningen med deltakelse i grupper og stadig innlevering av oppgaver, skal eksamen mer være en test på forståelse og juridisk nivå - ikke en test på at studenten ikke har hull i pensum.

Nordtveit kan forstå at studentene «vil ha en mer egnet og oversiktlig lærebok.

— Vi vil se om vi kan finne andre alternativ til neste år, sier han.

— Oppgavene på eksamen refererte også lite det som sto i boken, men var hentet fra annen litteratur og oppgavene på kurset, sier Husabø.

Sammen med kursleder vil fakultetsledelsen gjøre sitt til at kurset kan fungere bedre for neste års studenter.