— Det er store mangler og rot i eldreomsorgen i Bergen, sier Vikenes til Bergens Tidende.

Hun er bekymret for utviklingen, men ønsker ikke å kommentere bystyrets budsjettvedtak.

— Jeg har det siste året hatt en jevn økning av henvendelser. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen blir bedre til høsten, sier Vikenes.

Vikenes reagerer spesielt på de mange saksbehandlingsfeilene som forekommer innenfor pleie- og omsorgssektoren.

— Det er mye tull i saksbehandlingen. Saker blir rotet bort, tidsfrister blir ikke overholdt, og skriftlige svar blir ikke gitt. Jeg bruker mye tid på å rydde opp i dette, sier Vikenes.

Hun opplever også telefoner fra pårørende som klager over dårlig stell, at pasientene ikke får nok mat og drikke, samt på oppførsel fra pleiere.

— Jeg ser allerede i dag at enkelte eldre ikke får den hjelpen de etter loven har krav på. Situasjonen er presset, sier Vikenes.