Etter at et budsjettkutt tvang Utekontakten til å avslutte sitt oppsøkende arbeid blant gateprostituerte tidligere i år bestemte Røde Kors seg for å kartlegge behovene til disse kvinnene.

To frivillige feltarbeidere har hver lørdag oppsøkt gateprostituerte i Bergen sentrum fra april i år og frem til sist lørdag.

— Vi visste at det var mange nye unge kvinner på gaten. Etter nedskjæringene hos Utekontakten kunne vi ikke bare sitte og se på at de ble overlatt til seg selv, sier prosjektleder i Røde Kors sitt EVA-prosjekt, Ingeborg Hauge.

Utegåinger er egentlig ikke en del av EVA-prosjektet, men ble igangsatt som et ekstraordinært tiltak på grunn av budsjettkutten til Utekontakten.

Hull i tilbudet

Hun mener det oppsøkende arbeidet har avdekket hull i hjelpeapparatet rundt kvinnene som står på gaten og som hovedsakelig er av utenlandsk opprinnelse.

— De fleste kvinnene kommer fra Afrika, men vi var også i kontakt med to fra Sør-Amerika, en fra Albania og en norsk jente. Flere etterlyser kontakt med helsesystemet og noen ønsker også å få hjelp til å lære seg norsk. Slik situasjonen er nå har de ikke et helhetlig tilbud, forteller Hauge.

Hun sier videre at kvinnene var imøtekommende og ga uttrykk for at de satte pris på at Røde Kors var til stede på kveldene.

— Vi har hatt kontakt med mellom 12 og 19 kvinner hver lørdag og stort sett snakket med alle sammen, sier Hauge og legger til at det ble godt mottatt at de delte ut gratis kondomer og glidekrem.

Ønsker koordinasjon

Nå skal Røde Kors i dialog med andre aktører på feltet se på hvordan de kan sy sammen et helhetlig tilbud til kvinnene. Neste uke skal de i møte med Utekontakten og Bymisjonen.

— Det handler om å skape kontakt med kvinnene på deres arena. Her må vi jobbe sammen slik at de kan få informasjon om smittevern, informasjon om SOS-klinikken på Haukeland og hjelp til å håndtere situasjonen de befinner seg i, sier Hauge.

Utekontakten har ingen planer om å ta opp igjen sitt tidligere oppsøkende arbeid blant gateprostituerte. Men ifølge leder Marit Sagen Grung kan de øke tilstedeværelsen på prostitusjonsarenaer på andre måter.

— Vi har flere prosjekter, men det er litt for tidlig å si noe konkret om dem enda. Vi ser et særlig behov innenfor områdene forebyggende helse og juridisk bistand. Dette gjelder ikke bare kvinner i prostitusjon, men også andre migrasjonsgrupper. Vi vurderer stadig driften vår for å måle behovene mot hva Utekontakten kan få til med de midlene vi har til rådighet, sier Sagen Grung.

Sammen med Bergen Kommune venter de fremdeles på svar på søknaden de sendte til Helse- og Justisdepartementet i starten av 2011, hvor de har bedt om midler til å drive forebyggende arbeid mot menneskehandel.

— Vi fikk beskjed om at vi skulle få svar i juni, men så langt har vi ikke hørt noe, sier Marit Sagen Grung.

Behovet er stort

Lederen i Utekontakten er ikke overrasket over erfaringene Røde Kors har gjort.

— Det forundrer meg ikke at kvinnene har vært oppsøkende. Det er et uttrykk for at det er et behov der ute.

Kristin Nordvik i Bymisjonen, som viderefører Utekontakten sitt tidligere tilbud om å kjøre gateprostituerte til SOS-klinikken på Haukeland, er enig.

— Vi antar, tror og vet at det er et behov på helsefronten. Det er en utfordring å beholde kontakten med de prostituerte. Derfor er det så viktig å være synlige, sier Nordvik.

— For meg var det mest slående at det var så lett å komme i kontakt med de prostituerte. Det var tydelig at de satte pris på at noen spurte om hva de trengte og hvordan de hadde det, og at de savnet Utekontakten, avslutter Ingeborg Hauge i Bergen Røde Kors.