Det er noen av tankene de to valgobservatørene Vugar Goajev fra Aserbajdsjan og Halyna Bakhmatova fra Ukraina gjør seg etter å ha fulgt innspurten i den norske valgkampen og vært observatører under stortingsvalget mandag.

Tillit De to kommer fra tidligere Sovjet-republikker som sliter med å få demokratiet til å fungere. De er i Norge for å observere norsk valg, lære og samtidig se etter svakheter. Etter det de har sett i valglokalene, konstaterer de at den sterke tilliten til systemet oppveier det som eventuelt måtte være av formelle svakheter ved den norske valgprosedyren.

— Det er overraskende for oss å se hvor stor tillit det er mellom partiene i Norge. Det er kanskje ikke alle reglene rundt valget som er perfekte, men gjensidig tillit veier opp for det, sier Vugar Goajev. Han er frilansjournalist og arbeider for Helsingforskomiteen i hjemlandet.

Dårlig utvikling Goajev er imponert over at de norske partiene kunne stå ved siden av hverandre på Karl Johan da han var der lørdag.

— Noe slikt kunne ikke skje i mitt land. Vi har ikke frie valg og knapt partier, sier han

— Det var store forventninger etter uavhengigheten fra Sovjet. Men styret er blitt mye mer totalitært. Det er til og med verre enn i Sovjet-tiden. Mediene er ikke frie, et stort antall journalister er i fengsel, det er ikke møte- og talefrihet og knapt nok partier.

Goajev håper likevel at noe av det han ser i Norge kan overføres til Aserbajdsjan.

Bedre i Ukraina

Situasjonen for demokratiet er noe lysere i Ukraina, der Halyna Bakhmatova kommer fra. Hun er professor i litteratur og har vært valgobservatør ved valg i hjemlandet. På spørsmål om hvordan hun ser på det norske valget, sier hun:

— Det er et vakkert bilde. Jeg kan bare drømme om et slikt valg og en slik tillit mellom partiene hjemme. Situasjonen i Ukraina er blitt bedre. Demokratiet har kommet seg. Men det er fortsatt mange problemer.

Mange observatører Vugar Goajev og Halyna Bakhmatova er to av over 20 observatører fra tidligere Sovjet-republikker som følger det norske valget etter invitasjon fra Den norske Helsingforskomiteen.

Til sammen 142 utenlandske observatører var akkreditert til valget. Den svenske organisasjonen SILC - Swedish International Liberal Centre - hadde akkreditert 51 observatører, også de for en stor del fra Øst-Europa.

Dessuten har regjeringen invitert Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som stiller med ni observatører fra europeiske land, USA og Canada. De skal lage en grundig rapport etter valget.

Hommedal .Marit