• Jeg har lyst å si noe om denne påkjenningen som vi alle har vært utsatt for, sa skipsreder Atle Jebsen da han forklarte seg under sjøforklaringen etter "Rocknes"-forliset i dag.

Sjøforklaringen skulle etter planen åpne klokken 09.30, men de første publikummerne begynte å stille seg i kø før klokken 08.

Enorm pågang

På grunn av enorm pågang av publikum og presse, kom rettsmøtet først i gang klokken 09.40. Kongesalen på SAS Hotel Bryggen er fylt til randen. Blant annet er en skoleklasse fra Bergen Maritime Videregående skole tilstede for å følge sjøforklaringen.

Sjøforklaringen ble innledet ved at skibsreder Atle Jebsen kort redegjorde for eierforholdene i i Christian Jebsens rederi, som er holdingselskap for Jebsen-gruppens selskaper.

Skipet eies formelt av et tysk kommandittselskap, "Hans Jørgen Hartmann MS Kvitnes GMBH & Co".

Skipet er registrert både i Tyskland og på Barbados.

— Grunnen til det er tyske skatteregler. Dette er en ganske vanlig struktur når det gjelder skip eid av tyske selskaper, forklarte Atle Jebsen.

Skipet ble levert i november 2001, og fikk navnet "Kvitnes". Det ble ombygd til en steindumper i 2003 og fikk da navnet "Rocknes".

— Skipet har vært delvis brukt til å dumpe stein på rørledninger, og delvis som vanlig lasteskip. Fordi "Rocknes" er steindumper og brukes av oljeselskaper, er det langt strengere sikkerhetsrutiner enn for et vanlig lasteskip. I forbindelse med kontrakt med Norsk Hydro om Ormen Lange-feltet, ble skipet saumfart av Hydro-spesialister for å være sikker på at det oppfylte alle krav, forklarte Jebsen.

— På denne reisen hadde skipet 30 personer om bord, inkludert losen. Mannskapet var større enn vanlig ved slik transport, men vi hadde med ekstra folk som drev vedlikehold på utstyr. Kaptein Juvik hadde kommandoen. I tillegg hadde vi med en tysk kaptein som skulle læres opp, sa Jebsen.

Etter å ha fått forklart seg om eierstrukturen og skipets forsikringsordninger, fikk Atle Jebsen anledning til å si noen ord.

— Jeg har bare lyst å si noe om denne påkjenningen som vi alle har vært utsatt for, innledet Jebsen.

— Vi i Jebsen har hatt et samarbeid på Filippinene i 22 år, og de fleste om bord på "Rocknes" har arbeidet hos Jebsens imellom 10 og 20 år. Vi har samarbeidet med hollandske sjøfolk i 21 år. Dessuten har syv kontoransatte i Bergen arbeidet i Manila. Derfor kommer denne forferdelig og utenkelige ulykken så veldig nær, for det er så mange på vårt kontor som kjenner alle sjøfolkene. Kaptein Juvik hadde vært hos oss i 31 år. Når dette så skjer rett utenfor stuedøren vår, er det en enorm påkjenning og voldsomt fortvilende, sa Jebsen avslutningsvis.

Ser frem til å forklare seg

Vermund Halhjem ser frem til å få forklare seg.

— Han ser positivt på å få klarlagt det som skjedde, sier Halhjems advokat, Øystein Horneland.

Halhjem var den enaste på broen på «Rocknes» som overlevde forliset i Vatlestraumen for en uke siden. Han er først ut under sjøforklaringen.

Her møter han et massivt oppbud av journalistar og fotografer.

Over 20 vitner er innkalt til sjøforklaringen knyttet til forliset av «Rocknes».

Halhjem, mannskap fra «Rocknes», øyenvitner og redningsmannskap er blant dem som skal forklare hva som skjedde da skipet gikk på grunn og forliste for en uke siden i Vatlestraumen.

Sjøforklaringen ledes av tingrettsdommer Ove Kjell Hole. Sjøkapteinene Leif K. Nordeide og Helge Standal er sakkyndige rettsvitner.

Trykk F5 for å oppdatere saken!

FULLT: Salen er smikk full av tilhørere under sjøforklaringen.
KNUT EGIL WANG
PÅKJENNING: Atle Jebsen forklarte at forliset har vært en stor belastning for alle i rederiet.
KNUT EGIL WANG
OPP-NED: "Rocknes" ligger fortsatt opp-ned etter forliset i forrige uke.
JAN M. LILLEBØ