— Vi er sterkt bekymret for situasjonen. Den gamle bygningsmassen i Lærdal har stor nasjonal interesse og representerer umistelige verdier. Det vil være veldig trist hvis den blir ødelagt, sier seksjonssjef Harald Ibenholt hos Riksantikvaren.

Han håper brannvesenet, med all hjelp og støtte de har fått fra regionen, klarer å stoppe brannen før den får gjort større skade på det gamle trehusmiljøet i Lærdal.

— Først og fremst er dette en stor tragedie for de menneskene som er rammet, sier Ibenholt.

Ved 3.30-tiden begynte det å brenne i ett av de 161 verneverdige husene i Lærdal. Brannen er ikke under kontroll.

På NB-listen

— Denne gamle konsentrerte trehusbebyggelsen er av stor nasjonal verdi. Det er antallet og det at de ligger så tett som gjør dem til et viktig kulturminne, sier Ibenholt.

Han sier at Lærdalsøyri står på Riksantikvarens såkalte NB-liste.

— Det er en liste over byer eller deler av byer som har stor kulturhistorisk interesse. Utover det har ikke vi gjort noe vernevedtak. Men når området er regulert til bevaring på kommunalt nivå, regnes det som en vernet trehusbebyggelse, sier Ibenholt.

Penger til sprinkling

I 2010 bevilget Riksantikvaren én million kroner til utvendig sprinkleranlegg for den vernede trehusbebyggelsen på Lærdalsøyri, som nå står i fare for å brenne ned. Men arbeidet er ikke ferdig.

Ifølge ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, er arbeidet påbegynt, men han frykter ingen av husene vil være beskyttet.

Han var på befaring med entreprenøren senest forrige uke, i forbindelse med gravearbeider for å få systemene på plass.— Arbeidet er ikke komplett. Enkelte hus er sprinklet innvendig, men jeg er usikker på om vannet er blitt koblet til.

- Kommunens ansvar

Seksjonssjef Harald Ibenholt sier at Riksantikvaren har gitt tilskudd til sikringstiltak i flere omganger, blant annet til brannalarmer.

— Disse tilskuddene har vi gitt til kommunen, og det er kommunens ansvar å følge opp bruken av pengene, sier han.

Det vernede trehusmiljøetGamle Lærdalsøyrifra 17- og 1800-tallet har ifølge Wikipedia 161 bygninger i blant annetsveitserstil.

Tettstedet har fått flere utmerkelser, blant annetMaihaugprisen.

Deler av Lærdal står påUNESCOsverdensarvliste. I Norge har syv områder fått plass på den eksklusive listen. Lærdal er med som en del avVestnorsk fjordlandskap, blant annet medBleia Naturreservat.