• Viljen til å betale for å passere bompengeringen i rushtiden er svært stor, sier forsker Kjell Johannessen i Transportøkonomisk Institutt.

Det er svært vanskelig for folk å endre på reisetidspunktet og tilpasse seg økte satser fordi de aller fleste som reiser i rushtrafikken skal på jobb. Mange bor og jobber også slik at det ikke passer med kollektivtilbud.

— Mange velger å betale en god del mer for å få lov til å kjøre til og fra jobben fremfor å gjøre noe annet.