• Eierne av de gamle sjøbodene lar dem forfalle med vilje, hevder Torstein Dahle.

Rødt-lederen tordner mot spekulantene etter fredagens storbrann i Sandviken.

— De har ingen interesse av at bodene skal overleve. Det spekuleres i å la takene lekke og la vinduer og dører stå åpne slik at forfallet kommer raskt, sier han.

Sjøboden som ble totalskadet i brannen er fra 1700-tallet. Den er midlertidig fredet, men eieren har anket avgjørelsen. Han skal ha ønsket å bygge boliger der boden stod.

I årsregnskapet for 2007 skriver de at denne og to andre sjøboder skal utvikles og selges.

Torstein Dahl mener at det er Riksantikvaren som nå må sette en stopper for slik virksomhet.

— De må fratas ethvert håp om at de skal få mulighet til å drive såkalt eiendomsutvikling ved å lage boliger av disse enestående bygningen, sier han.

Holm, Morten