Under fylkestingets møte i går kom frustrasjonen til uttrykk i en uttale som er mild i formen, men med klart budskap.

— Sett dere ned sammen, hold opp med kjeftingen og bli enige om hvordan Bergensprogrammet skal videreføres med byggetrinn 2 på Bybanen og Ringvei vest.

Det var Arbeiderpartiets gruppeleder Gisle Handeland som tok opp temaet. Bakgrunnen var gjensidige beskyldninger mellom samferdselsminister Liv Signe Navarsete på den ene side og byrådsleder Monica Mæland og byråd Lisbeth Iversen på den andre.

Les også: Gir bilistene bybaneregningen

Saken trukket Enkelt sagt gikk det på hvilken plass Bergensprogrammet skulle ha, eller ikke skulle ha, i Nasjonal Transportplan.

— Hvem som har rett av partene er jeg ikke i stand til å uttale meg om, sa en hoderystende Gisle Handeland fra fylkestingets talerstol. – Men det hele må bero på en rekke misforståelser.

Handeland foreslo deretter en uttalelse som manet partene til besinnelse.

Før det var kommet så langt hadde fylkestinget, mot seks røster på ytterste venstre fløy, gått med på fylkesrådmann Paul M. Nilsens forslag om å trekke saken om finansieringen av Bergensprogrammet.

Ingen forsinkelser Saken hadde tidligere vært gjennom både samferdselsutvalget og fylkesutvalget. Egentlig handlet det ikke om noe annet enn å bevilge, foreløpig, 120 millioner kroner årlig i 10 år til Bergensprogrammet. Denne summen kunne så justeres på junimøtet til fylkestinget, når det forelå et endelig utkast til bompengesøknad fra Bergen kommune.

Paul M. Nilsen argumenterte med at de 120 millilonene antakelig var et for lavt beløp. At saken ble trukket nå ville dessuten ikke forsinke saken det aller minste. Bompengesøknaden ville uansett ikke nå frem til Stortinget før i høstsesjonen. Dersom den ble behandlet da, ville det være fullt mulig å holde det oppsatte tidsskjemaet, med anleggsstart for byggetrinn på Bybanen og Ringvei vest høsten 2010.

Over fire milliarder? Fylkesvaraordførar Tom Christer Nilsen understreker overfor BT at det nå må jobbes hardt for å sette opp en bompengesøknad som har sjanse til å bli godtatt hos de sentrale samferdselsmyndighetene. Bergen kommune og Hordaland fylke må bli enige om hvor mye som skal legges inn i søknaden.

Det som ligger helt fast, er Bybanen var Nesttun til Lagunen og Ringvei vest fra Sandeid til Liavatnet ved Vestre innfartsåre.

Skansetunnelen har også hele tiden fulgt med på lasset, selv om det langt fra er enighet om den bør bygges. I tillegg kommer diverse tiltak på miljø, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk.

Omfanget av pakken kan lett komme opp i fire milliarder kroner, og kanskje også en god del mer.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Store forventninger Så er spørsmålet; — hvor mye skal staten bidra med, og hvor mye skal betales med bompenger.

Her uttaler fylkestinget at det har store forventninger til Kommuneproposisjonen som kommer i mai måned. Der vil regjeringen fortelle hvor store overføringer fylkeskommunene kan regne med fra staten i forbindelse med forvaltningsreformen.

Det var KrFs Pål Kårbø som hadde laget utkastet til denne delen av uttalelsen fra fylkestinget. Uttalelsen innleder med å skryte av det Nasjonal Transportplan tilfører Vestlandet. Deretter gjøres regjeringen oppmerksom på de store forventninger som stilles når det gjelder statens engasjement i Bergensprogrammet. Her regner fylkestinget med at staten sørger for økte rammer gjennom kommuneproposisjonen.

Uttalelsen ble vedtatt med tverrpolitiske flertall. Frp, SV og Rødt stemte mot.

ILLUSTRASJON: Tor Sponga.
FOTO/ILL: TOR SPONGA

Hva mener du om diskusjonen mllom byrådet og regjeringen?

JOHN LINDEBOTTEN
Helge Sunde