• Vi i Sjøforsvaret er stolt over hva MTB-ene våre har utrettet på sjøen de siste dagene, sier informasjonssjef Gunnar Vetlejord på Haakonsvern.

Tirsdag var fire av Sjøforsvarets MTB-er på plass i Austevoll-bassenget da HSD-fergen M/F «Vikingen» fikk motorstans i et forferdelig vær. Onsdag kveld var de samme MTB-ene på øvelse i Fensfjorden og ytte assistanse til lasteskipet «Dallington» som også fikk motorhavari.

— Vi har fått vist hva disse fartøyene duger til, sier Vetlejord.

Ville legge ned MTB-ene

For bare to år siden ville forsvarssjefen ha Stortinget til å legge ned hele MTB-våpenet. Det sa de folkevalgte nei til - mye fordi de kjøpte argumentasjonen om at MTB-ene var en viktig del av kystsikkerheten vår.

Uten hurtig assistanse fra Sjøforsvarets MTB-er, hadde M/F «Vikingen» trolig drevet på land ved Hufthamar i kraftig vind og krappe bølger.

— MTB-ene er ikke taubåter, men vi fikk slepere om bord og holdt fergen unna land, sier orlogskaptein Vetlejord.

KNM «Falk» var to nautiske mil unna da «Dallington» rapporterte om problemer vest for Gulen sent onsdag kveld. MTB-ene gjør over 30 knop, og missiltorpedobåten var fremme ved havaristen i løpet av få minutter.

Dempet sammenstøtet

— Mannskapet fikk sleper om bord like før lasteskipet gikk på land. Vi fikk bremset farten og dempet sammenstøtet med land, sier informasjonssjefen ved Haakonsvern orlogsstasjon.

I disse dager avholder MTB-skvadronen sjefskurs. De vordende sjefsspirene er blitt kjørt hardt under øvelser i Hordaland. De er blitt drillet i nattnavigering og bruk av våpen. I tillegg har de altså vært involvert i to høyst realistiske redningsaksjoner.

— Det er selvfølgelig tilfeldig at vi var nettopp i de aktuelle områdene disse to dagene. MTB-ene er likevel svært mobile, og har stor rekkevidde. Det er ikke første gang de er blitt brukt i redningsaksjoner, og det blir heller ikke siste, sier Gunnar Vetlejord.