• Eg e’ kje fra Norge, eg e’ fra Bergen. Og i dag er jeg veldig stolt av dere.

Slik takket advokat Per Magne Kristiansen politikerne som nå er blitt enige om et erstatningsløft for barnehjemsofrene.

Kristiansen representerer de 12 Garnes-guttene, som lenge har jobbet med å få erstatning.

— Dere har grunn til å være stolte av dere selv. Dette står det all verdens respekt av. I dag er en stor dag, og jeg takker dere på vegne av mine klienter, fortsatte Kristiansen.